Mitä tekoäly voi löytää henkilöstötutkimuksesta?

Mitä lisätietoa tekoäly voi löytää PeoplePower-henkilöstötutkimuksen tuloksista ja kuinka sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnan avainlukujen ennustamisessa?

Tätä lähdimme selvittämään yhteistyössä tekoälypohjaisten ratkaisujen toteuttamiseen keskittyneen Alt-Companyn kanssa kesällä 2021. Ensivaiheen aineistona käytettiin Eezy-konsernin omia henkilöstötutkimuksen tuloksia syksyltä 2020 (391 vastaajaa), henkilöstön vaihtuvuustietoja sekä muita liiketoiminnan avainlukuja. Kaikki tiedot ovat anonymisoituja, eli niitä ei voi johtaa yksilöihin.

RoX-kaava (Return on Experience) ennustaa henkilöstötutkimuksen tulosten yhteyksiä liiketoiminnan eri osa-alueisiin. Näitä ovat:

  • henkilöstön hyvinvointi (mm. vaihtuvuus ja sairaspoissaolot)
  • asiakaskokemus (asiakaspysyvyys, NPS)
  • kasvu ja kannattavuus (tulokseen liittyvät avaintunnusluvut)

Ensimmäisen vaiheen tutkimus keskittyi etsimään selittäviä tekijöitä henkilöstövaihtuvuuden ja tutkimustulosten välillä; mitkä syyt vaikuttavat irtisanoutumiseen ja voitaisiinko päätökseen liittyviin syihin reagoida aikaisemmin.

Tekoäly henkilöstön kokemuksen johtamisen työkaluna

”Kaikki liiketoiminnallinen tulos syntyy tekemisestä. Mikäli tuota tekemistä voidaan analysoida tarkemmin, liiketoiminnan tulosta ja sen eri osa-alueita voidaan ennustaa tarkemmin. Mikäli ihminen päättää esimerkiksi vaihtaa työpaikkaa, hän todennäköisesti alitajuisesti pohtii sitä jo jonkin aikaa. Mikäli nämä heikot signaalit nähdään ajoissa, voisimme korjata tilanteen ja toisaalta varautua mahdollisiin korvausrekrytointeihin tai työn uudelleenjärjestelyihin hyvissä ajoin”, Eezy Flown liiketoimintajohtaja Kalle Ruuskanen kertoo.

Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli selvittää, voisiko henkilöstön vaihtuvuutta ennustaa ja irtisanoutumispäätökseen liittyviin syihin reagoida aikaisemmin.

Vaikka hyödynnetty lähdeaineisto oli ensimmäisessä vaiheessa verrattain pieni, tulokset olivat erittäin lupaavia.

”Tekoäly tunnisti henkilöstötyytyväisyyskyselyn aineistosta tärkeimpiä irtisanoutumispäätökseen johtaneita signaaleita. Tämä on tietysti lupaava havainto, jonka tutkimista jatketaan käyttämällä isompia data-aineistoja mallin opettamiseen”, Alt-Companyn Lead AI Engineer Jarkko Tulensalo kertoo.

Selkeitä yksittäisiä ennakoivia signaaleja löytyi mm. työntekijän kokemasta itsenäisyyden tunteesta, vaikuttamisen mahdollisuuksista ja työtehtävistä.

RoX-tutkimus jatkuu ja laajenee seuraavaksi myös muihin liiketoiminnan osa-alueisiin.

Haluatko mukaan tutkimusryhmään?

Etsimme parhaillaan lisää asiakkaita tutkimusryhmään: suuria ja keskisuuria organisaatioita, pitkäaikaisia asiakkaitamme, joiden historiadataa voisimme verrata.

Mikäli mielenkiintosi heräsi, laita viestiä Johanna Lehmukselle johanna.lehmus@eezy.fi niin kerromme aiheesta tarkemmin.

Johanna Lehmus

Johtaja, Tutkimus & tieto

040 501 0844
johanna.lehmus@eezy.fi

Ota yhteyttä

Kalle Ruuskanen

Strategiajohtaja

050 511 9723
kalle.ruuskanen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Lue lisää henkilöstötutkimuksistamme täältä.

Artikkelit Uutiset