Change Management Sponsor Briefing Johdon perehdytys

Kilpailuetua muutoksesta

Johdon perehdytys muutosjohtamiseen – Change Management Sponsor Briefing

Proscin globaalin muutosjohtamistutkimuksen mukaan muutoshankkeen ylivoimaisesti tärkein menestystekijä on ylimmän johdon aktiivinen ja näkyvä toiminta muutoshankkeen puolesta. Proscin metodiikassa tätä kutsutaan sponsoroinniksi. Johdon muutostuki eli Change Management Sponsor Briefing on keino ylimmän johdon tukemiseen ja ohjaamiseen organisaation muutostilanteessa.

Ketterä ja tehokas valmennus

Tämä puolen päivän valmennus tarjoaa ylimmälle johdolle tiedot ja taidot parantaa muutoshankkeiden tuloksia johtamalla tehokkaasti muutoksen inhimillistä puolta.

Valmennus demonstroi tehokkaan muutosjohtamisen ja liiketoiminnan tulosten välisen kriittisen yhteyden. Muutosvastaavat johtajat tulevat arvioimaan kykynsä sponsoroinnissa ja strategisten muutosten johtamisessa, sekä oppivat näkemään oman roolinsa projektien strategisessa onnistumisessa. Johdon muutostuki on avain tähän.

Miksi?

 • Ymmärrä muutosjohtamisen merkitys strategian onnistumisen ja tulosten kannalta
 • Parhaat käytännöt muutoksen sponsorointiin ja ihmisten huomioimiseen tulosten saavuttamiseksi
 • Varmista tarvittavat resurssit muutokselle aloite- ja projektitasolla

Kenelle?

Organisaation johdossa toimiville henkilöille, jotka vastaavat:

 • Strategisista hankkeista
 • Liiketoiminnan tuloksesta
 • Organisaatiomuutoksista

Valmennus sisältää

 • Muutoksenjohtamisen ja tulosten välinen yhteys
 • Muutosjohtamisen ROI ja business case
 • Benchmarking ja parhaat käytännöt
 • Sponsorin rooli
 • Sponsorien, projektien ja organisaation onnistumisen edellytykset
 • Proscin 3-vaiheinen muutosjohtamisen prosessi
 • Henkilökohtaisen muutoksen ADKAR®-malli
 • Roolit muutoksen johtamisessa
 • Muutosjohtamisen kypsyystaso organisaatiossa
 • Kurssimateriaalit ovat englanniksi, valmennus pidetään suomeksi tai englanniksi, osallistujista riippuen.

Seuraavat avoimet koulutukset


Huomioi muutosjohtamisessa

Valitse muutoshankkeeseesi kokenut ja monialainen kumppani. Muutosprosessia ei voi koskaan täysin ulkoistaa tai jättää vain pienen sisäpiirin tehtäväksi, mutta kokenut kumppani osaa ohjata työtä systemaattisesti, huomioiden ihmisten inhimillisen puolen.

Varmista suunnitelmallisuus ja systematiikka. Miltä muutos näyttää polkuna, mitä tunnetiloja ihmiset käyvät läpi sen aikana ja mitä konkreettisia väliaskeleita organisaation täytyy ottaa?

Nopeat voitot konkretisoivat muutoksen ja siksi koostamme muutossuunnitelman rinnalle aina listan asioista, jotka voidaan korjata/poistaa/lisätä per heti. Ei ensi kvartaalilla, eikä ensi strategiakaudella, vaan heti. Tämä varmistaa, että muutoksesta tulee näkyvää ja toiminta kohti uutta suuntaa saadaan heti käyntiin.

Vahvista omaa osaamistasi ja etsi sparrauskumppani, joka auttaa sinua näkemään karikot. Tarvitset muutoksen johtamiseen sekä organisaation sisäisen sponsorin (tukijan), että ulkopuolisen asiantuntijan.

Miksi Eezy Flown muutosjohtamisen tuki?

 • Osaaminen, työkalut, metodit, mallit ja tekijät saman katon alta. Meiltä saat tukea tutkimuksista strategioihin, muutosjohtamiseen ja uuden suunnan viestintään. Osaamme katsoa hankettasi kokonaisuutena ja auttaa rakentamaan huomisen kilpailukykyä.
 • Kaikki muutos vaatii muutosjohtamista. Konsulttimme hyödyntävät Prosci-muutosjohtamisen metodiikkaa.
 • Näyttävät tulokset kaupallistamisesta, yritysmuotoilusta ja onnistuneista kasvustrategioita. Meillä on kyky saada asioita tapahtumaan, oli kyseessä sitten hotelli, sydänsiru, lääkeyhtiö, aluekehityshanke, kauppaketju tai kansainvälistyminen.

Asiakkaitamme

Attendo

Proscin systemaattinen malli ottaa huomioon myös ihmisjohtajuuden. Pitkä historia osoittaa, että muutoksessa onnistutaan 6x todennäköisemmin Proscin mallin avulla.

Virpi Holmqvist
Liiketoimintajohtaja
Attendo Suomi

Liikkuva Suomi

Prosci tarjoaa mallin inhimillisen muutoksen johtamiseen ja se pätee niin työelämässä kuin henkilökohtaisella tasolla. Systemaattinen eteneminen auttaa hahmottamaan muutoksen vaihteita.

Antti Luukkanen
CEO, Liikkuva Suomi

Fredman Group

”Projektia suunniteltaessa on yhtä tärkeää suunnitella ihmispuolen muutoksia, kuin projektin onnistuminen, jos haluaa päästä haluamiinsa tuloksiin.”

Marju Vroman
HR- ja vastuullisuuspäällikkö
Fredman Group

Nomentia

Proscissa on arvokasta sen konkreettisuus. Nyt meillä on keinoja, joiden avulla voimme käsitellä muutokseen liittyviä tunteita sekä vietyä muutosta läpi jokapäiväisessä työssä. Näin muutoksesta saadaan uhan sijaan mahdollisuus.

Ilse Manner
HR-johtaja, Nomentia

Fortum

Would not change anything. Teppo is one of the best instructors I have had in literally ages and being virtual did not dampen the experience

Head of Program and change management
Fortum

 

 

Fujitsu

I want to thank both Coaches Heli and Teppo. They are awesome team and such a professionals! Even though 3 days course was really intensive, Coaches managed to create perfect cadence which enabled everyone to stay along on the journey.

Business Change leader
Fujitsu

 

ABB

This course opened my eyes and thinking in many ways. I was always surprised how effectively the tools actually work and what kind of help they offer.

Olli Sotka
Marketing Development Manager, ABB

 

Granlund

Just a big thank you to Heli and Teppo for a very engaging way of training/coaching! This was a very valuable and exciting experience.

Kirsi Vienola
CRM Manager

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Teppo Kolehmainen

Muutoskonsultti

045 670 0508
teppo.kolehmainen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Riikka Korpinen

Valmentaja, johtaminen & vuorovaikutus

050 300 2547
riikka.korpinen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Heli Saarelainen

Valmentaja, muutosjohtamisen asiantuntija

050 376 1139
heli.saarelainen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

Takaisin Muutoskoulutukset-sivulle.