Simulaatiopeli tuo varmuutta muutoksen johtamiseen

Skenaarioiden simulointi on tehokas oppimiskeino muutosjohtamistaitojen harjoittelussa. Erilaisten skenaarioiden kokeilu auttaa näkemään, miten muutoksessa tehdyt päätökset tulevat vaikuttamaan organisaatioon.

Simulaation hyöty piilee siinä, että muutosprojekteja toteuttavat henkilöt voivat testata ja kehittää muutoksen hallintataitoja ennen varsinaista muutostilannetta. ActeeChange-pelissä simuloidaan oikeista muutostilanteista rakennettuja kuvitteellisia caseja. Pelin taustalla on laaja tutkimus oikeista muutostilanteista.

Muutosvastuullinen harjoittelee muutoksen läpivientiä

Simulaatio auttaa muutoksesta vastaavia henkilöitä ymmärtämään omia luontaisia toimintapojaan sekä tunnistamaan omat sokeat pisteet muutostilanteissa. Pelin kautta muutosvastuulliset henkilöt ymmärtävät muutoksen vaikutukset organisaation eri osa-alueisiin ja oppivat löytämään ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin. ActeeChange-pelissä tavoitteena on viedä muutosprojektia kuvaava vene kohti uutta määränpäätä siten, että mahdollisimman moni työntekijä pysyy veneessä mukana.

”Pelin dynamiikka heijastaa muutoksenhallinnan prosesseja erittäin uskottavalla tavalla. Pelillistäminen edistää suuresti keskeisten käsitteiden ymmärtämistä ja lisäksi se on hauskaa.”

Lola Ortuño & Candela Kartun, L’Oréal

Yksi tiimin jäsen voi olla innostunut muutoksesta, mutta ei kuitenkaan usko niihin keinoihin, joilla muutos aiotaan toteutetaan. Toinen voi puolestaan olla väsynyt jatkuviin muutoksiin. Muutosvastuullisen kyky tehdä oikeita päätöksiä oikeaan aikaan määrittelee sen, ovatko tiimiläiset mukana muutoksen veneessä vai eivät. ActeeChange-pelin aikana opitaan tunnistamaan eri käyttäytymistyylien luontaisia tapoja reagoida muutokseen sekä laaditaan pidemmän aikavälin johtamisstrategioita.

Simulaatiopeli vahvistaa organisaation muutosvalmiutta   

ActeeChange-simulaatiopelillä voidaan vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja yhteishenkeä organisaation muutosvastuullisten keskuudessa. Pelin toteutustapa on vahvasti vuorovaikutteinen ja pelipäivän aikana hyödynnetään sekä digitaalista alustaa että isoa lattiapeliä. Pelitilanteessa muutosvastuulliset henkilöt voivat testata toimintamallejaan paineen alla, mikä on hyödyllistä ennen varsinaista muutostilannetta.

Peli tarjoaa turvallisen ympäristön, jossa osallistujat voivat harjoitella erilaisia vuorovaikutustaitoja ja yhteistyömalleja ilman todellisia seurauksia. Pelin kautta osallistujat voivat oppia hallitsemaan stressiä ja painetta, sekä saada parempaa hallinnan tunnetta työelämään.

Pelit ovat tehokkaita työkaluja vuorovaikutustaitojen ja yhteistyömallien harjoitteluun, ja ne voivat auttaa parantamaan organisaation toimintaa ja dynamiikkaa. Muutosjohtamisen simulaatiopelin kautta organisaatiota ja sen johtajia voidaan auttaa valmistautumaan tulevaan muutosprojektiin ja kehittymään muutosjohtamistaidoissa.

Kysy lisää muutosjohtamisen simulaatiopelistä

Heli Saarelainen

Valmentaja, muutosjohtamisen asiantuntija

050 376 1139
heli.saarelainen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Artikkelit