Arvostava äänekkyys vie johtoryhmän parempiin tuloksiin

Toimiva ja tulosta tekevä johtoryhmä on kuin erilaisuutta hyödyntävä kiihdyttämö. Se iskee yhdessä tulevaisuuden haasteiden kimppuun ja luo uutta, välillä äänekkäästikin. Tuloksekas johtoryhmä jättää hymistelyn ja debatoi etsiessään parhaita ratkaisuja ongelmiin.

Johtajien kyky käsitellä erimielisyyttä ja konflikteja rakentavasti vaikuttaa ryhmän sitoutumiseen. Kun johtoryhmän jäsenet tuovat esiin erilaisia näkökulmia, syntyy yhteisiä päätöksiä. Sitoutuneella tiimillä on selvä suunta ja yhteiset päämäärät sekä asioilla tärkeysjärjestys.

Psykologinen turvallisuus

Taitavissa ja tehokkaissa johtoryhmissä vallitsee korkea psykologisen turvallisuuden taso, joka selittää tulosta tuottavien tiimien menestyksestä peräti 40 %. Huipputiimi on myös virhesietoinen.

Vahvan tuloksen johtoryhmässä voi ilmaista pelon, epävarmuuden, epäonnistumisen, turvattomuuden ja avuttomuudenkin tunteita. Tarpeiden ilmaisu on sallittua. Toisten mielipiteet ja tunteet hyväksytään, eikä kenenkään mielipiteitä vähätellä. Luottamuksellisessa ilmapiirissä jaetaan tietoa proaktiivisesti, autetaan toisia ja arvostetaan jokaisen johtoryhmäläisen persoonaa, työpanosta ja osaamista. Tätä arvostusta ilmaistaan tietoisesti sanoin ja teoin eli se näkyy ja kuuluu puheessa ja käyttäytymisessä.

Fiksu johtoryhmä kehittää sisäpeliään jatkuvasti ja arvostaa kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista, hitaan ajattelun merkitystä ja aktiivista kuuntelua.

Toisessa ääripäässä on yllättävän yleinenkin ilmiö: pelkäävä johtoryhmä. Johtoryhmäläiset pelkäävät toisiaan, yksittäistä voimakasta persoonaa tai johtajaansa. Luovuus on vähentynyt. Keskustelut käydään vain asiatasolla. Siellä missä inhimillisyyttä ja ihmisen emotionaalista puolta ei ymmärretä ja jopa vähätellään, käykin juuri päinvastoin: tunteet vievät johtoryhmää kuin pässiä narusta: rationaalisuus ohenee päätöksenteossa ja riski typerille ja itsekkäille päätöksille kasvaa.

Johtoryhmän avoimuus tuottaa tulosta

Jos johtoryhmä haluaa vältellä epämukavia vuorovaikutustilanteita, se johtaa helposti myös vastuun välttelyyn. Toimivassa tiimissä otetaan yhteisesti vastuuta siitä, että kaikki tekevät parhaansa. Jäsenet ovat toisilleen tilivelvollisia ja varmistavat, että esimerkiksi alisuoriutuja kokee painetta parantaa suoritustaan.

Johtoryhmän toimivuuden, kehittymisen ja tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta psykologisen turvallisuuden tasoa kannattaa pyrkiä nostamaan. Fiksu johtoryhmä kehittää sisäpeliään jatkuvasti ja arvostaa kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista, hitaan ajattelun merkitystä ja aktiivista kuuntelua.

Johtoryhmän kannattaa pohtia ja tunnistaa yhdessä asioita, jotka heikentävät johtoryhmän psykologista turvallisuutta. Johtoryhmään kuuluvien henkilöiden tulisi kyetä rakentamaan luottamusta toisin ihmisiin avoimuuden, suoruuden, hyväksynnän ja uskottavuuden kautta. Parhaat ja nopeimmat ratkaisut syntyvät rakentavista keskusteluista. Kun tiimi heittäytyy ristiriitojen käsittelyyn, palaverit ovat vilkkaita, innostavia ja kiinnostavia ja johtavat ratkaisuihin.

Keskustellaanko lisää johtoryhmätyön kehittämisestä?

Riikka Korpinen

Valmentaja, johtaminen & vuorovaikutus

050 300 2547
riikka.korpinen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Lue lisää

Artikkelit