Kuva: Gigantti Oy / Petri Saarelainen

Gigantin johtamisen valmennusohjelma

Gigantti on Suomen suurin kodinelektroniikkaketju, jolla on 42 myymälän verkosto ja yli 80 000 tuotteen verkkokauppa. Laaja tuote- ja palveluvalikoima ulottuu aina Epoq-keittiöistä kehittyneisiin älykoti- ja toimistoratkaisuihin. Giganttilaiset haluavat vastata suomalaiskuluttajien kaikkiin elektroniikkatarpeisiin ja löytää juuri oikeat ratkaisut jokaiselle asiakkaalle.

Myynnin maailma ja sen toimintatavat ovat vuosien saatossa muuttaneet muotoaan. Myyjän työssä teknologistuva yhteiskunta ja yksilöllistyvät tarpeet tarkoittavat entistä suurempaa tarvetta ymmärtää asiakkaita ja heidän elinympäristöään. Nopeasti muuttuvassa maailmassa myös esihenkilötyöhön kohdistuvat odotukset ovat entisestään kasvaneet ja vaativat moninaista osaamista.

Laadukkaalla ja arvojen mukaisella johtamisella on merkittävä vaikutus työntekijäkokemukseen, joka puolestaan vaikuttaa positiivisesti liiketoiminnan tuloksellisuuteen.

Gigantti lähti johtamisen valmennuskokonaisuuden avulla kasvattamaan ja kehittämään esihenkilöiden kyvykkyyksiä ja osaamista ja esihenkilöille haluttiin antaa konkreettisia työkaluja vaikuttavampaan johtamiseen. Laadukkaalla ja arvojen mukaisella johtamisella on merkittävä vaikutus työntekijäkokemukseen, joka puolestaan vaikuttaa positiivisesti liiketoiminnan tuloksellisuuteen. Valmennuksen myötä johtamiselle määriteltiin myös uusi, tehokas lähijohtamisen malli koko organisaatioon. 

Tavoitteena johtamisesta pitkälle kantavaa kilpailuetua

Johtamisen valmennusohjelman keskeisin tavoite oli kasvattaa esihenkilöiden kyvykkyyttä johtaa yksilöllisesti, arvostavasti ja tuloksekkaasti. Koulutus toteutettiin Gigantti Oy:n tavaratalopäälliköiden ja pääkonttorin esihenkilöiden lisäksi myös Gigantin franchise-yrittäjille. 

Monivaiheinen valmennusohjelma koostui erilaisista osioista, jotka keskittyivät erityisesti itsensä johtamiseen, valmentavaan suorituksen johtamiseen sekä arvostavaan muutosjohtamiseen. Työkaluina muutoksen polulla käytettiin Disc-käyttäytymisprofiileja, joiden avulla tutkittiin erilaisia käyttäytymistyylejä. 

Selkeä kuva lähtötilanteesta luo pohjan onnistuneelle valmennukselle

Valmennusohjelma oli Gigantissa yhteinen onnistuminen ja palaute erittäin positiivista – osalle henkilöstöä valmennus oli ensimmäinen ulkopuolisen kumppanin avulla toteutettu laatuaan ja uudenlainen näkökulma otettiin innolla vastaan. Tulevaisuudessa giganttilainen esihenkilö osoittaa luottamusta, on aktiivisesti läsnä ja varmistaa keinot onnistua.

“Valmennuksia voidaan ostaa mistä vaan, mutta valmentajia ei – Markku Silventoisen olemus ja kyky loistivat tässä projektissa kirkkaana. Markun pitkä kokemus näkyy ja hänen aito kiinnostuksensa yritystämme kohtaan oli hienoa. Tällaista kokonaisuutta ei osu kohdalle usein”, kiittää Gigantin henkilöstöjohtaja Eveliina Ihalainen.

Työkaluja sekä työhön että henkilökohtaiseen elämään

Nykytilanne erikoiskaupan alalla on heikentyneen markkinan myötä haastava, mutta Ihalaisen mukaan valmennustyöstä on ollut jo nyt suuri apu haasteita ylittäessä. Valmennuksesta on jäänyt osallistujille käteen työkaluja sekä työarkeen että henkilökohtaiseen elämään.

Mikä Käyttäytymisprofiili?

Ratkaisun toteuttajat

Markku Silventoinen

Kehitysjohtaja

040 045 0305
markku.silventoinen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Kalle Ruuskanen

Strategiajohtaja

050 511 9723
kalle.ruuskanen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Kiki Brandt-Tallqvist

Yritysmuotoilija, kulttuuri & strategia

040 576 9089
kiki.brandt@eezy.fi

Ota yhteyttä

Lisää onnistumisia