Koko henkilöstö luomassa Kalaneuvoksen strategiaa

Kalaneuvos on suomalainen, monikulttuurinen perheyritys, joka valmistaa herkullisia kalatuotteita lähes 50 vuoden kokemuksella. 

Yritys sai vuonna 2021 uuden toimitusjohtajan Hans-Mikael Heleniuksesta, joka siirtyi uuteen rooliinsa yhtiön hallituksesta. Uusi toimitusjohtaja ja johtoryhmä näkivät tarpeen kirkastaa ja kiteyttää yrityksen visiota, missiota, arvoja sekä strategisia tavoitteita. Vaikka päävastuu strategia-asioista kuuluu johtoryhmälle, koettiin myös tärkeänä osallistaa koko henkilöstö mukaan strategian ja arvojen muovaamiseen.  

Tavoitteena selkeyttää tilannekuvaa ja suunnata katse tulevaisuuden kasvuun

Eezy Flow lähti rakentamaan palapeliä yhdessä Kalaneuvoksen kanssa Strategy Lab -rakenteella, jonka viisivaiheisessa prosessissa etsitään vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, tehdään valintoja ja päätetään yhteinen suunta. Henkilöstölle toteutettiin myös nyky- ja tavoitetilaa tutkiva Barret Analytics -kulttuuritutkimus. 

Kalaneuvoksen tavoitteet projektille olivat selkeyttää tilannekuvaa ja kasvumahdollisuuksia, sekä asettaa tavoitteita tulevaisuutta ajatellen. Toimintaa ja tulevaisuutta haluttiin tarkastella monelta eri kantilta.

Koko henkilöstö osallistui strategian ja arvojen muovaamiseen

Projektin kohokohtia oli koko konsernin 200 työntekijän kattava kick-off -tapahtuma, jossa käytiin läpi, mistä oltiin lähdetty liikenteeseen, mitä työstettiin ja miten jatketaan eteenpäin. Koko henkilöstö sai kick-offin aikana selkeän kuvan yhteisestä strategiasta ja arvoista, sekä siitä, miten tämä näkyy kaikkien tavallisessa arjessa. Osalle tapahtuma oli ensimmäinen laatuaan, ja se sai paljon kiitosta osallistujilta. 

”Kalle Ruuskanen toimi projektin päämoottorina, ja oli historiansa ansiosta erityisen sisällä asioissa. Vaikka kaiken voisi tehdä itse, on ulkoisen asiantuntijan apu välttämätön – aikataulut pakottavat laittamaan pyörät pyörimään.”

Hans-Mikael Helenius, toimitusjohtaja, Kalaneuvos

Projektin vaikutukset liiketoimintaan selviävät ajan kanssa, mutta muutos isossa kuvassa ollaan jo havaittu. Kulttuurityön tuloksena luodut uudet arvot on omaksuttu Kalaneuvoksessa hyvin – henkilöstö kokee tulevansa arvostetuksi ja saaneensa mahdollisuuden vaikuttaa siihen, miltä yrityksen tulevaisuus näyttää. Myös yhtiön omistajilla on nyt selkeä ja aito tilannekuva toiminnasta. 

Yhteistyö Eezy Flown asiantuntijoiden kanssa sujui luontevasti. “Kalle Ruuskanen oli tähän projektiin ilmeinen valinta, sillä tunsin hänet ennestään Kalaneuvoksen hallituksesta. Kalle toimi projektin päämoottorina, ja oli historiansa ansiosta erityisen sisällä asioissa. Vaikka kaiken voisi tehdä itse, on ulkoisen asiantuntijan apu välttämätön – aikataulut pakottavat laittamaan pyörät pyörimään”, kiteyttää Kalaneuvoksen toimitusjohtaja Hans-Mikael Helenius. 

Ratkaisun toteuttajat

Kalle Ruuskanen

Strategiajohtaja

050 511 9723
kalle.ruuskanen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Kiki Brandt-Tallqvist

Yritysmuotoilija, kulttuuri & strategia

040 576 9089
kiki.brandt@eezy.fi

Ota yhteyttä

Lisää onnistumisia