Savon Voiman laadukas esihenkilötyö

Savon Voima Oyj on Itä-Suomen tunnetuin energia-alan brändi, jonka liiketoimintaa ovat sähkönsiirto ja verkkopalvelut, kaukolämmön tuotanto ja jakelu, sähköntuotanto sekä energia-alan muille toimijoille tarjottavat asiakaspalvelu- ja laskutusratkaisut. Savon Voiman historia ja juuret ovat syvällä Pohjois-Savossa, jonne yhtiö perustettiin vuonna 1947. Yksi yhtiön tavoitteista on olla täysin hiilineutraali vuoteen 2023 mennessä.

Viimeisten vuosien aikana yhtiössä on tapahtunut paljon muutoksia. Savon Voiman henkilöstö on vahvistunut uusilla esihenkilöillä ja sen strategia on uusiutunut huomattavasti. Viimeisimmän henkilöstötutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että johtamisen osa-alueilla oli kehitettävää. 

Henkilöstötutkimus toimii hyvänä ponnahduslautana esihenkilövalmennukseen

Koska Eezy Flow oli ollut kumppanina jo henkilöstötutkimuksen tuloksen purkamisessa, oli yhteistyötä luontevaa laajentaa myös esihenkilövalmennukseen. Asiantuntijoiden, joilla oli hyvät pohjatiedot lähtötilanteesta, oli helppo rakentaa valmennus johtamisen osa-alueista koostuvista  moduuleista.

Savon Voiman tavoite esihenkilövalmennukseen lähtiessä oli löytää ohjelma, joka on riittävän käytännönläheinen, koettuihin haasteisiin pureutuva ja työnjohdosta yritysjohtoon sopiva kokonaisuus. Samalla toivottiin yhteiset sävelet yrityksen sisäisiin tilanteisiin, kuten muutosjohtamiseen. Valmennuksessa haluttiin luoda turvallinen ympäristö erilaisten tilanteiden harjoitteluun, kuten palautteenantoon ja haastavien aiheiden käsittelyyn, ja lopputuloksena haluttiin antaa esihenkilöille mahdollisimman kattavat työkalut erilaisten ihmisten valmentamiseen. 

Sujuva valmennus koostuu hyvistä pohjatiedoista, jatkuvasta palautteesta ja yhdessä kehittämisestä 

Henkilöstö-, markkinointi ja viestintäjohtaja Minna Vierimaa oli tyytyväinen sujuvaan yhteistyöhön Eezy Flown valmentajien kanssa. 

“Moduulien väleissä pidetyt ohjausryhmätapaamiset auttoivat eri valmentajien välistä ”kapulanvaihtoa”. Erityisen hyvin onnistuimme sitouttamaan ohjausryhmän henkilöt antamaan myös aktiivisesti palautetta ja peilaamaan kokemuksiaan, jotka auttoivat kehittämään seuraavaa moduulia”, kiteyttää Vierimaa. 

Tuloksena kattavat eväät laadukkaaseen esihenkilötyöhön

Esihenkilövalmennuksen tuloksena yhtiö sai uusia työkaluja ja käytänteitä osaksi arkeaan. Savon Voimalla uskotaan niillä olevan positiivinen vaikutus henkilöstökokemuksen kehittymiseen tulevaisuudessa. 

Yhtiössä pyritäänkin jatkossa tekemään kehittämistyöstä säännöllistä. 

“Johtaminen vie aikaa, niinpä sen valmennukseenkin täytyy säännöllisesti löytää aikaa ja pysähtyä miettimään missä ja mitä voi omassa valmentamisessaan kehittää”, Vierimaa toteaa.

Mikä esihenkilövalmennus?

Ratkaisun toteuttajat

Piia Pärssinen

Yritysmuotoilija, asiakaskokemus & lean

040 501 6262
piia.parssinen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Juri Röhr

Johtaja, valmennus & yritysmuotoilu

040 521 9262
juri.rohr@eezy.fi

Ota yhteyttä

Harri Tammiruusu

Valmentaja & yritysmuotoilija, liiketoimintakehitys

050 055 8888
harri.tammiruusu@eezy.fi

Ota yhteyttä

Lisää onnistumisia