Webinaaritallenne: Erilaisuus ja luottamus

Luottamus lisää työhyvinvointia

Luottamus on varmuutta siitä, että asiat menevät hyvin. Se liittyy haluun välttää pettymyksiä ja kykyyn antaa päätösvaltaa toisille. Luottamus voi kohdistua ihmisiin, itseemme tai ympäröivään maailmaan, ja se syntyy kokemusten sekä tiedon perusteella.

Erilaisuuden ymmärtäminen ja kyky rakentaa luottamusta ovat merkittäviä asioita onnistuneessa esihenkilötyössä. Työyhteisössä luottamus parantaa yhteenkuuluvuutta, lisää hyvinvointia ja tehostaa työskentelyä. Luottamuksen tuomat positiiviset vaikutukset vähentävät stressiä sekä sairaspoissaoloja.

Tunne tiimisi eri käyttäytymistyylit

Joskus epäluottamus voi syntyä vanhoista kokemuksista tai ennakkoluuloista. Meillä jokaisella on omat tapamme ja tyylimme käyttäytyä. Toiset ovat luontaisesti hallitsevampia kuin toiset, toiset puolestaan harkitsevat pidempään ja keskittyvät yksityiskohtiin tarkemmalla tasolla. Ihmisten luontaiset käyttäytymistyylit voidaan jakaa esimerkiksi DISC-analyysin avulla neljään eri profiiliin, joita ovat hallitseva, vaikuttava, vakaa ja tunnontarkka. Erilaiset käyttäytymistavat vaikuttavat siihen, miten luottamusta rakennetaan erilaiset persoonallisuudet huomioiden.

Luottamuksen rakentaminen on taito ja voimavara, joka vaatii harjoittelua ja itsetuntemusta. Kun opimme ymmärtämään ja arvostamaan erilaisia käyttäytymistapoja, voimme rakentaa vahvempia ihmissuhteita ja saavuttaa yhdessä enemmän.


Katso Markku ”Make” Silventoisen webinaaritallenne erilaisuudesta ja luottamuksesta. Make on Eezy Flown kehitysjohtaja ja Suomen johtavia vaikuttavan esihenkilötyön ja muutosjohtamisen asiantuntijoita yli 20 vuoden kokemuksella.

Jutellaanko aiheesta?

Markku Silventoinen

Kehitysjohtaja

040 045 0305
markku.silventoinen@eezy.fi

Ota yhteyttä


Lisää näkemyksiämme

Artikkelit Videokirjasto