Henkilöstötutkimuksen laadukas vertailuaineisto

Tulosten vertailu normiaineistoon mahdollistaa oikeat johtopäätökset.
Vastaajat arvioivat tutkimuksissa erityyppisiä kysymyksiä hyvin eri tavalla. Henkilöstötutkimuksissa on lisäksi tyypillistä, että erityyppistä työtä tekevät vastaavat kysymyksiin eri näkökulmista. Niin ikään vastaajien arvioit eri maissa vaihtelevat huomattavasti.

PeoplePower®-henkilöstötutkimuksessa organisaation saavuttamia tuloksia verrataan aina sopivimpaan vertailuaineistoon. Kysymyskohtaisten tulosten peilaaminen vertailunormeihin estää väärien johtopäätösten tekemisen, kun niitä verrataan saman tyyppisten vastaajaryhmien keskimääräisiin vastauksiin. Vertailunormien avulla nähdään, missä asioissa henkilöstö on tyytyväisempää kuin vastaavassa vertailuaineistossa keskimäärin (vahvuusalueet) ja toisaalta missä asioissa henkilöstö on tavanomaista kriittisempää (kehittämisalueet). Lisäksi vertailuaineisto auttaa hahmottamaan sitä, mikä on organisaation kokonaistulos verrattuna muihin vastaavanlaisiin organisaatioihin.

Luotettava viitekehys muodostuu kattavasta tutkimusaineistosta

Normiaineisto on peräisin Eezy Flown toteuttamista vastaavista henkilöstötutkimuksista sekä laajan kansainvälisen engagement-tutkimuksen aineistosta (Corporate Spirit Global Engagement Survey, 2011, N=38.800). Eezy Flown normitietokanta on yksi Euroopan laajimmista engagement- ja organisaatioilmastotutkimusten aineistoista. Se muodostaa luotettavan viitekehyksen ja perustuu satojen tuhansien vastaajien vastauksiin, jotka ovat maailmanlaajuisesti tuhansista organisaatioista.

Eezy Flown normitietokanta  muodostaa luotettavan viitekehyksen ja perustuu satojen tuhansien vastaajien vastauksiin, jotka ovat maailmanlaajuisesti tuhansista organisaatioista.

Normitietokannan tietoja päivitetään vuosittain ottamalla mukaan uusimpien tutkimusten vastaukset ja poistamalla vanhimmat. Uusia maanormeja julkaistaan, kun tietokannassa on vähintään 3.000 vastaajaa viimeiseltä kuudelta vuodelta, ja vastaajia on vähintään kuudesta eri organisaatiosta. Isoista maista (esim. USA, Kiina ja Venäjä) minimimäärä on 5.000 vastaajaa. Maanormeja laajempia aluenormeja on kehitetty niitä maita varten, joista ei vielä ole maakohtaista normia. Näitä normeja voidaan käyttää myös organisaatioissa, jotka toimivat useassa maassa. Tarvittaessa voidaan räätälöidä myös asiakaskohtaisia yhdistelmänormeja.
Kaikissa maa- ja aluenormeissa on ns. perusnormisto:

 • yleisnormi, jossa on mukana tietokannan kaikki vastaajat ko. normissa
 • henkilöstöryhmänormisto: työntekijä-, toimihenkilö- ja asiantuntijanormit

Lisäksi: esimiesnormi (Suomi ja globaali normi) ja ylimmän johdon normi (Suomi)

Maanormit

Maanormit

Euroopan normit

Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Saksa
Hollanti
Tšekki
Puola
Iso-Britannia
Ranska
Espanja
Italia
Sveitsi
Belgia
Venäjä
Liettua
Latvia
Viro
Ukraina

Muun maailman maanormit:

USA
Kiina
Intia
Kanada
Australia
Brasilia

Aluenormit:

 • Pohjoismaiden normi – perustuu vastauksiin Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta
 • Baltian normi – perustuu vastauksiin Virosta, Latviasta ja Liettuasta
 • Itämeren alueen normi – perustuu vastauksiin Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Saksasta, Puolasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta ja Venäjältä
 • Itäisen Keski-Euroopan normi – perustuu vastauksiin Puolasta, Unkarista, Tsekistä ja Slovakiasta
 • DACH-maiden normi – perustuu vastauksiin Saksasta, Sveitsistä ja Itävallasta
 • Benelux-maiden normi – perustuu vastauksiin Hollannista ja Belgiasta
 • Eurooppalainen normi – perustuu 10 Euroopan maan vastauksiin
 • Kaakkois-Aasian normi – perustuu vastauksiin alueen maista
 • Latinalaisen Amerikan normi – perustuu vastauksiin Meksikosta, Chilestä ja Brasiliasta
 • Globaali normi – perustuu 10 eri eurooppalaisen, amerikkalaisen ja aasialaisen maan vastauksiin
 • Huippuorganisaatioiden globaali normisto – perustuu 10 eri eurooppalaisen, amerikkalaisen ja aasialaisen huippuorganisaation vastauksiin

Toimialanormit

Markkinajohtajana Eezy Flowlla on Suomen laajimmat toimialanormistot. Toimialanormit mahdollistavat toiminnan vertailtavuuden omaan liiketoimintaympäristöön.

Artikkelit