Henkilöstötutkimuksen vertailuaineisto

Tulosten vertailu normiaineistoon mahdollistaa oikeat johtopäätökset.
Vastaajat arvioivat tutkimuksissa erityyppisiä kysymyksiä hyvin eri tavalla. Henkilöstötutkimuksissa on lisäksi tyypillistä, että erityyppistä työtä tekevät vastaavat kysymyksiin eri näkökulmista. Niin ikään vastaajien arvioit eri maissa vaihtelevat huomattavasti.

PeoplePower®-henkilöstötutkimuksessa organisaation saavuttamia tuloksia verrataan aina sopivimpaan vertailuaineistoon. Kysymyskohtaisten tulosten peilaaminen vertailunormeihin estää väärien johtopäätösten tekemisen, kun niitä verrataan saman tyyppisten vastaajaryhmien keskimääräisiin vastauksiin. Vertailunormien avulla nähdään, missä asioissa henkilöstö on tyytyväisempää kuin vastaavassa vertailuaineistossa keskimäärin (vahvuusalueet) ja toisaalta missä asioissa henkilöstö on tavanomaista kriittisempää (kehittämisalueet). Lisäksi vertailuaineisto auttaa hahmottamaan sitä, mikä on organisaation kokonaistulos verrattuna muihin vastaavanlaisiin organisaatioihin.

Luotettava viitekehys muodostuu kattavasta tutkimusaineistosta

Normiaineisto on peräisin Eezy Flown toteuttamista vastaavista henkilöstötutkimuksista  ja se on yksi Euroopan laajimmista engagement- ja organisaatioilmastotutkimusten aineistoista. Eezy Flown normitietokanta muodostaa luotettavan viitekehyksen ja perustuu satojen tuhansien vastaajien vastauksiin, jotka ovat maailmanlaajuisesti tuhansista organisaatioista.

Eezy Flown normitietokanta  muodostaa luotettavan viitekehyksen ja perustuu satojen tuhansien vastaajien vastauksiin, jotka ovat maailmanlaajuisesti tuhansista organisaatioista.

Normitietokannan tietoja päivitetään vuosittain ottamalla mukaan uusimpien tutkimusten vastaukset ja poistamalla vanhimmat. Uusia maanormeja julkaistaan, kun tietokannassa on vähintään 3.000 vastaajaa viimeiseltä kuudelta vuodelta, ja vastaajia on vähintään kuudesta eri organisaatiosta. Isoista maista (esim. USA, Kiina ja Venäjä) minimimäärä on 5.000 vastaajaa. Maanormeja laajempia aluenormeja on kehitetty niitä maita varten, joista ei vielä ole maakohtaista normia. Näitä normeja voidaan käyttää myös organisaatioissa, jotka toimivat useassa maassa. Tarvittaessa voidaan räätälöidä myös asiakaskohtaisia yhdistelmänormeja.
Kaikissa maa- ja aluenormeissa on ns. perusnormisto:

 • yleisnormi, jossa on mukana tietokannan kaikki vastaajat ko. normissa
 • henkilöstöryhmänormisto: työntekijä-, toimihenkilö- ja asiantuntijanormit

Useista maista voidaan tarjota myös esimiesnormi. Johtoryhmien tulosten vertailuun on tarjolla globaali ylimmän johdon normi.

Maanormit

Maanormit

Euroopan normit

Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Saksa
Hollanti
Tšekki
Puola
Iso-Britannia
Ranska
Espanja
Italia
Belgia
Venäjä
Liettua
Latvia
Viro
Ukraina

Muun maailman maanormit:

USA
Kiina
Intia
Australia
Brasilia

Aluenormit:

 • Globaali normi 
 • Eurooppalainen normi 
 • Pohjoismaiden normi 
 • Baltian normi 
 • Itämeren alueen normi 
 • Itäisen Keski-Euroopan normi 
 • DACH-maiden normi 
 • Benelux-maiden normi 
 • Kaakkois-Aasian normi 
 • Latinalaisen Amerikan normi 
 • Pohjois-Amerikan normi

Toimialanormit

Markkinajohtajana Eezy Flowlla on Suomen laajimmat toimialanormistot. Toimialanormit mahdollistavat toiminnan vertailtavuuden omaan liiketoimintaympäristöön.