Henkilöstötutkimusten tulokset kertovat: Työntekijöitä osallistetaan liian vähän

Henkilöstön osallistaminen ja yhdenvertaisuus nousevat tuon tuosta esille tämän päivän työelämäkeskusteluissa. Niiden eteen tehdään paljon töitä ja asian kehittämiseen panostetaan resursseja, mutta henkilöstöryhmiä tarkasteltaessa yksi keskeinen ryhmä näyttää unohtuneen.

Suorittavaa työtä tekeviä eli kansankielellä duunareita tai työläisiä on Suomen työssäkävijöistä noin kolmannes. Tässä kohtaa mainittakoon, että tälle henkilöstöryhmälle on lukuisia erilaisia määritelmiä ja tulkintoja siitä, ketkä tähän ryhmään kuuluvat. Suorittavaa työtä tekevien henkilöstöryhmä nousee esille, kun tarkastellaan viime vuosien henkilöstötutkimusten tuloksia*, sillä tämän ryhmän kokemukset ovat monin paikoin heikentyneet hälyttävän paljon verrattuna muihin henkilöstöryhmiin.

Suorittavaa työtä tekevien ryhmä nousee esille, kun tarkastellaan viime vuosien henkilöstötutkimusten tuloksia: työntekijöiden kokemukset ovat monin paikoin heikentyneet hälyttävän paljon verrattuna muihin ryhmiin.

Heikko kokemus osallistamisesta

Yhtenä tutkimuksen teemana korostuvat henkilöstön osallistaminen ja kuuntelu päätöksiä tehtäessä sekä kokemus siitä, miten tutkimustuloksia on hyödynnetty arjen parantamisessa.

Ylimmän johdon ja suorittavaa työtä tekevien vastausten väliltä löytyy varsin suuria eroja: ylimmästä johdosta tulosten hyödyntämiseen uskoi 90 %, mutta suorittavaa työtä tekevistä vain alle puolet. Kuilu päätöksentekijöiden ja päätösten toteuttajien välillä on siis huomattavan suuri.

Mistä tällainen ero mahtaa johtua? Kun asiaa tutkii tarkemmin, huomaa, että muilla henkilöstöryhmillä, kuten asiantuntijoilla, toimihenkilöillä ja esihenkilöillä, kokemus osallistamisesta ja kuuntelusta ovat olleet nousussa jo jonkin aikaa. Mistä siis johtuvat suorittavaa työtä tekevien heikkenevät tulokset?

Onko heidän näkökulmansa otettu huomioon, mutta tiedottaminen kehityshankkeiden jatkotoimenpiteistä ollut vain heikkoa? Vai onko organisaatioissa tosiaan keskitytty muihin henkilöstöryhmiin ja unohdettu suorittavaa työtä tekevät?

Todellisuudessa arjessa on harvoin mahdollista tehdä päätöksiä, jotka miellyttävät kaikkia. Samaan aikaan oman työn omistautuneisuuden kannalta olisi merkittävää, että ihmiselle tulisi kokemus kuunnelluksi tulemisesta ja osallistamisesta päätöksentekoon. Usein myös arjen toiminnan tehostamisen kannalta tärkeimmät havainnot tulevat kentältä ja asiakasrajapinnasta, jolloin heidän kuuntelemisensa olisi ensiarvoisen tärkeää. On tärkeää pohtia päätösten seurauksia eri näkökulmista ja huomioida myös työn oikean asiantuntijan mielipide.

Työpaikkaylpeys kasvuun työntekijöitä osallistamalla

Monilla suorittavaa työtä tekevillä on kokemus siitä, ettei heidän tärkeää työtään huomata tai arvosteta tarpeeksi. Tämä on eritoten ongelmallista, jos oma organisaatio ei osoita riittävästi tukea työntekijöilleen.

Samaan aikaan, moni suorittavaa työtä tekevä kokee jääneensä unohdetuksi, eikä koe tulleensa kuulluksi, Suomea ja maailmaa vaivaa valtava työntekijäpula etenkin matalapalkkaisilla aloilla. Suorittavaa työtä tekevien vaihtuvuus on nousussa, ja tutkimuksen mukaan viidesosa heistä arvioi vaihtavansa työpaikkaa vuoden sisällä. Jos työnantajalta ei saa kunnioitusta ja muualla tarjotaan paremmat työolot sekä palkkaus, miksi työntekijä ei lähtisi itselleen houkuttelevampaan paikkaan?

Monilla suorittavaa työtä tekevillä on kokemus siitä, ettei heidän tärkeää työtään huomata tai arvosteta tarpeeksi. Miksi siis ihmetellään suurta vaihtuvuutta?

Työntekijöiden ylpeys organisaatiostaan onkin suoraan yhteydessä yksilöiden työidentiteettiin, joka on omalta osaltaan tärkeä osa ihmisten työtyytyväisyyttä.

Itse ainakin pystyn hyvin kuvittelemaan, etten olisi kovinkaan ylpeä työnantajastani, jos organisaatio ei kunnioittaisi minua takaisin. Tällaisissa tilanteissa puhe yhteisestä strategiasta ja arvoista ei paljoa lämmitä, kun kokemus arjessa on toisenlainen.

Ensi kerralla, kun pohdit ratkaisua ongelmaan, kävele siis tuotantohalliin, kaupan hyllyjen väliin, taukohuoneeseen tai huoltamoon ja kysy ihmisiltä mielipidettä. Sanotaan, että ihminen, joka kokee arvostusta, antaa aina itsestään hieman enemmän. Yhteinen ylpeys omasta organisaatiosta ja työnantajasta on kaikkien etu.

*Eezy Flown toteuttamat henkilöstötutkimukset vuosina 20202022

Selvitetäänkö yhdessä, miten työntekijäryhmien erot näyttäytyvät teidän organisaatiossanne?

Ota yhteyttä!

Kari Hassinen

Tutkimuskonsultti

045 276 0509
kari.hassinen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Lue lisää aiheesta

Artikkelit