Johtaminen epävarmoina aikoina

Kuinka ihmisiä ja liiketoimintaa tulee johtaa epävarmuudessa ja voiko johtaja tarjota ihmisille turvallisuudentunnetta? Kun vallitseva maailmantilanne ja media syöttävät meille jatkuvasti turvattomuuden tunnetta ja epäselkeyttä, on johtajan tehtävä auttaa ihmisiä keskittävään työpäivän voimavarojaan oikein ja tarjota hallinnantunnetta.

1. Tunnista epävarmuuden lähteet

Epävarmuuden johtamiseen vaikuttaa merkittävästi epävarmuuden lähde. Epävarmuutta voidaan hahmottaa kolmen erilaisen skenaariotarkastelun kautta: 

Ensimmäinen on luonnollisesti tilanne, jossa organisaatiolla on aidosti epävarmat ajat ja tulevaisuus näyttää vaikealta. Tämä voi johtua vaikeasta markkinatilanteesta, teknologian kehityksestä, kilpailutilanteesta, yleisestä toimintaympäristön muutoksesta tai maailmantilanteesta. Toisin sanoen, objektiivisesti ajatellen yrityksen tulevaisuus näyttää epävarmalta. 

Toinen epävarmuusskenaario on tilanne, jossa organisaatiolla ei objektiivisesti katsoen ole suuria epävarmuustekijöitä, mutta ympäröivä maailma on epävarmassa tilanteessa. 

Työntekijä kokee epävarmuutta kohdatessaan epävarman ympäristön, inflaation, sodan, teknologiamuutoksia tai minkä tahansa ulkoisen syyn, vaikka työnantajan suorituskykytuloksellisuus olisikin hyvällä tasolla eikä organisaation olemassaolo olisi juuri nyt akuutisti uhattuna.

Kolmas epävarmuutta aiheuttava tilanne on huhut. Ajoittain organisaatiossa lähtee liikkeelle huhuja, jotka kiitävät eteenpäin varmana tietona. Huhut nostavat tunteita pintaan ja lisäävät epävarmuutta. 

Korjaussarjat näihin eri syistä johtuviin epävarmuuksiin ovat keskenään hieman erilaisia. Mikä tahansa epävarmuuden kokemuksen lähde onkaan, on pohdittava, mihin suuntaan ja miten johtamisen pitäisi muuttua.

Kun jotakin traagista tapahtuu ja kriisi iskee, on tarkasteltava tilannetta taaksepäin, jotta voidaan löytää sopivat työkalut tilanteen korjaamiseen. Tarkastelemalla ihmisten käyttäytymistä kriisitilanteessa saadaan viitteitä tilanteesta, jossa oltiin ennen kriisiä. 

2. Ole läsnä – jokaisella on tarve kuulua joukkoon

Ensimmäinen ohje epävarmuustilanteessa johtamiseen on olla läsnä, laittaa sydäntä peliin. 

Kautta ihmiskunnan historian ihmiset ovat hakeutuneet yhteen katastrofien ja kriisien hetkellä. Suurten onnettomuuksien, traagisten tapahtumien tai väkivallan tekojen sattuessa ihmisille avataan ovia vaikka keskellä yötä, luodaan paikkoja tulla yhteen ja tarjotaan keskusteluaapua ja läsnäoloa.

Monet meistä ovat olleet Senaatintorilla kokoontumassa yhteen, kun jotain isoa on tapahtunut, joskus kaukanakin meistä. Kauneimmat joululaulut ovat vuosikymmeniä vetäneet ihmisiä yhteen yhteisen teeman ääreen. Perhejuhlat tuovat läheisiä ja sukulaisia kokoontumaan.

Meillä kaikilla on sisäänrakennettu joukkoon kuulumisen tarve, ja juuri siksi epävarmana aikana johtajan tulee panostaa läsnä ja kohdattavissa olemiseen.

Meillä kaikilla on sisäänrakennettu joukkoon kuulumisen tarve, toisilla se on suurempi ja toisilla vieläkin suurempi. Ja juuri tästä syystä ensimmäinen asia epävarmana aikana aktiivisessa johtamisotteessa, on laittaa itsenäinen työote syrjään ja panostaa merkittävästi näkyvillä, läsnä ja kohdattavissa olemiseen. Läsnäolon merkitystä ei voi epävarmoina aikoina korostaa liiaksi. 

Työpaikkojen levittäytyessä ympäri maailmaa monipaikkaorganisaatioiksi, läsnäoloa voi olla päivittäinen tai viikoittainen videoviesti johdolta. Eezy Flown Muutosjohtaminen Suomessa 2023 -tutkimuksen mukaan muutostilanteessa vastaus kysymykseen “Miksi?” halutaan kuulla aina ylimmältä johdolta. Sen vuoksi epävarmoina aikoina ylimmän johdon rooli nousee keskeiseksi. Lisäksi myös jokaisen lähiesihenkilön on syytä lisätä omaa läsnäoloaan – keinot ja metodit tähän voivat vaihdella. 

3. Pysähdy kuuntelemaan – validoi toisen tunteet

Toinen ohje epävarmuudessa johtamiseen on, että kun ollaan läsnä, keskeisintä on pysähtyä kuuntelemaan

Ihmismieli on rakennettu niin, että jo pelkkä läsnäolo ja aktiivinen kuuntelemiseen helpottavat ihmisten epävarmuutta. “Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo, Surut puolittuvat kun ne saa kertoa pois”. Jotain ihmeellistä tapahtuu tilanteessa, jossa saa kertoa huolistaan ja suruistaan, ja silloin kun kuunteleva osapuoli on hierarkkisessa asemassa itseään korkeammalla, vaikutus on vieläkin suurempi. 

On erinomaisen tärkeä muistaa, että tällaisessa tilanteessa ei kannata, eikä ole syytä alkaa lohduttaa ja luomaan toivoa. Sen aika tulee myöhemmin. Sen sijaan keskeisin tavoite on toisen kuunteleminen, läsnäolo, toisen vakavasti ottaminen. Kukaan ei voi valita spontaaneja ja äkillisiä mielenliikkeitään ja siksi se, onko yksilön peruste epävarmuudelle objektiivisesti totta vai ei, ei muuta johtamisen ydintä olla läsnä ja kuunnella. 

Aivotutkijat ovat kertoneet, että kokemus kuulluksi tulemisesta käynnistää aivoissa saman aineenvaihduntaprosessin kuin sellainen hetki, jossa ihminen ajattelee itsestään hyvää. Jos aktiivisella läsnäololla epävarmuuden keskellä saat toisen mielen tuottamaan sellaista kokemusta, joka vahvistaa yksilön resilienssiä, tulet antaneeksi todella suuren lahjan. 

Kokemus tunteiden hyväksymisestä on suoraan kokemus itsensä hyväksymisestä. Joten sen sijaan, että vain taputetaan olkapäälle ja tsempataan, on aktiivinen kuuntelu ja ajan antaminen kohtaamistilanteessa avainasemassa. 

Suurimmat muutokset henkilöstökokemuksessa 2021-2022.
Lähde: Henkilöstökokemus Suomessa -tutkimus, Eezy Flow 2023.

4. Muistuta merkityksestä – jokaisella on tärkeä tehtävä

Kolmantena ohjeena, muistuta merkityksistä. 

Jokaisella yksilöllä, tiimillä ja organisaatiolla on aito syy olemassaoloonsa, ja jokainen on olemassa siksi, että joku toinen saisi jotain parempaa. Jokaisen organisaation perustehtävä on palvella asiakasta, yhteiskuntaa tai toisia organisaatiota tuottamalla jotain, jolla on merkitystä. Ja jokainen yksilö ja tiimi osana organisaation sisäistä arvoketjua on siellä tietystä syystä. 

Olkaantaputtelua helpompi, parempi ja nopeampi keino auttaa toista uskomaan parempaan tulevaisuuteen on puhua merkityksestä ja perustehtävästä.

Keskellä epävarmoja aikoja johtajan tulee ihmisiä kohdatessaan muistuttaa tästä merkityksestä. Mitä hyötyä tuotamme ja kenelle. Tilanteesta riippuen menneiden muisteleminen ja toivon luominen voi olla keskeistä, mutta helpompi, parempi ja nopeampi keino auttaa toista uskomaan parempaan tulevaisuuteen on puhua merkityksestä ja perustehtävästämme. Toki olkaantaputtelukin on parempi vaihtoehto kuin olla näkymätön ja jättää ihmiset yksin. 

Hyvällä yksilön johtamisella vahvistetaan koko organisaatiota

Näillä kolmella työkalulla; läsnäololla, aktiivisella kuuntelulla ja merkityksestä muistuttamisella, johtaja voi epävarmoina helpottaa ihmisten mieltä ja poistaa painetta. 

Vaikka suoruus, rehellisyys ja avoimuus kuuluvat myös hyvään johtamiseen, on ongelmien yhdessä kohtaamisella valtava voima, josta on hyvä muistuttaa. 

Kukaan ei selviä yksin niin hyvin, kuin miten hyvin voidaan selvitä yhdessä. 

Haluatko kuulla aiheesta lisää?

Markku Silventoinen

Kehitysjohtaja

040 045 0305
markku.silventoinen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Lue lisää johtamisesta

Artikkelit