Johtaminen on kohtaamista

Vaikka nimenomaan ihmiset tekevät strategian todeksi, valitettavan usein johtaminen jää operatiivisen vastuun alle. Kun arjen kiire painaa, ei kohtaamisissa ehdi pysähtyä ja kuulla toista. Ihmiset eivät muista mitä sanoit, tai mitä teit, ihmiset muistavat, minkä tunteen jätit.

Minkä tunteen välität ihmisille?

Kohtaamisten johtaminen on kaikkien vastuulla, olit sitten esihenkilöasemassa tai et. Olemme kaikki 100 % vastuussa omasta käytöksestämme ja siitä, mitä tuot huoneeseen, kun saavut paikalle. Muut eivät näe hyvää tarkoittavia ajatuksiasi, vaan sanat ja teot, jotka viestit arjessa. Johtamisen pelipaikkoja ovat kaikki kanssakäymiset – puhelut, käytäväkeskustelut, sähköpostit ja palaverit. Kaikki ne hetket, jolloin ihmiset ovat vuorovaikutuksissa keskenään, vaikuttavat yhteisen suunnan toteutumiseen. Etäjohtamisen ei tarvitse olla etäistä, vaan kyse on viestin sisällöstä ja tyylistä.

Kohtaamisten johtaminen on kaikkien vastuulla – olemme kaikki vastuussa omasta käytöksestämme ja siitä, mitä tuomme huoneeseen.

Usein johtajat ovat aika harhaisia oman käyttäytymisensä seurauksista. Saatan kuvitella käyttäytyväni innostavasti, mutta todellisuudessa vien kaiken energian tilasta. Tai luulla olevani hyvin läsnä, vaikka samalla ihmiset turhautuvat selatessani palaverissa älykelloani.

Siksi onkin tärkeää analysoida, minkä jäljen jätät ympärillesi. Mitä muut sinusta sanovat, kun lähdet huoneesta tai mitä tuot mukanasi kohtaamisiin. Kun johtamisen käytänteet kumpuavat aidosti omasta positiivisesta ihmiskäsityksestä, niiden käytäntöön vieminen jokaiseen kohtaamiseen on helpompaa. Se, miten virittäydyt päivään, on ratkaisevaa.

Arvostetuksi tulemisen tarve

Kiire ei ole oikeutus huonoille kohtaamisille. Yksi urani parhaista esihenkilöistä oli aina kiireinen, mutta kohdatessamme minusta tuntui, että hän pysähtyi täysin. Oli siinä hetkessä. Ihmisille on tärkeää tuntea olevansa arvostettu. Arvostuksen tunne syntyy kuuntelusta, läsnäolosta ja vakavasti ottamisesta. Konkreettisin tapa osoittaa toiselle, että otat hänet vakavasti, on kuunnella aktiivisesti. Ihmiset, jotka kokevat olevansa arvostettuja työssään, tekevät aina vähän enemmän.

Asenne ilmenee käyttäytymisenä. Usein kuulen paheksuntaa toisen ihmisen huonosta asenteesta, vaikka tosiasiassa kyseessä on ulospäin näkyvä käyttäytyminen. Asenne muodostuu ajatuksista ja tunteista, jotka taas näkyvät muille sanoina ja käyttäytymisenä. Asenteen taustalla ovat arvot ja tarpeet. Hyvä tai huono käyttäytyminen on siis täysin tulkinnanvarainen kokemus toisen ihmisen teoista ja sanoista, jotka taas saattavat johtua monen tekijän summasta.

Asennetta ei voi johtaa, mutta käyttäytymistä kyllä. Meistä jokaisella on 100 % vastuu sanomisistamme ja käyttäytymisestämme. Jos käyttäydyt niin, etteivät toiset ihmiset halua työskennellä kanssasi, kannat itse siitä myös täyden vastuun. Ihmiset eivät näe hyvää tarkoittavia ajatuksiasi, vaan arjen puheet, eleet ja viestit.

Niinpä johtajan tärkein tehtävä on treenata, mitä ja miten viestit ympärillesi. Niitä yksittäisiä tekoja, sanoja ja eleitä, jotka kertovat ympäristöllesi arvostuksestasi ja arvomaailmastasi. Jokainen meistä haluaa jättää itsestään hyvän jäljen, mutta valitettavasti maailma on kuitenkin täynnä surkeaa johtamista. Esihenkilötyö on palveluammatti, jossa mahdollistat toisten onnistumisen. Se on kaksisuuntaista viestintää strategian toteuttamisen ja liiketoiminnan realiteettien ympärillä, jossa haasteita ratkotaan joka päivä.

Tutkimusten mukaan sitoutumiseen ja motivaatioon vaikuttava suurin yksittäinen tekijä on oma esihenkilö. Eräs rehtori sanoi kerran, että vanhempien tehtävänä on varmistaa, että lapsi tulee mielellään kouluun. He huolehtivat lopusta. Esihenkilön tehtävää voisi kuvailla samoin. Kun töissä on arvostettu olo, jokainen haluaa tehdä parhaansa. Näin saadaan ihmisten suurin potentiaali käyttöön, joka päivä.

Jutellaanko lisää aiheesta?

Juri Röhr

Johtaja, valmennus & yritysmuotoilu

040 521 9262
juri.rohr@eezy.fi

Ota yhteyttä

Lue lisää

Artikkelit