Miten luodaan parempaa fiilistä työpaikalla?

Turvallinen tunneilmapiiri sitouttaa

Tunteiden merkitystä työelämässä on vähätelty pitkään suomalaisessa suorituskeskeisessä työkulttuurissa. Tunteet ovat kuitenkin keskeinen osa ihmistä, eikä niitä voi eriyttää työminän ja arkiminän välillä.

Jokaisella meistä on tunteita, jotka vaikuttavat päätöksiimme ja käytökseemme. Eezy Flown kehitysjohtaja, Markku ”Make” Silventoinen, avasi tunteiden anatomiaa työelämän näkökulmasta FlowTalk-webinaarissa Tunne on kokijalleen totta.

Tunteet ja niiden vaikutus ihmisten käyttäytymiseen ovat olleet kasvavan kiinnostuksen kohteena monissa organisaatioissa. Tunnetaidot ovat tärkeä osa johtamista, ja johtajilla on keskeinen rooli ja vastuu organisaation oikeanlaisen tunneilmapiirin luomisessa. Kun työntekijät kokevat positiivisia tunteita työympäristössään, he ovat todennäköisemmin motivoituneita ja sitoutuneita työhönsä. Heidän tuottavuutensa kasvaa, ja lisäksi he ovat vähemmän alttiita stressille ja uupumukselle. Tunnetaitojen ja tietoisen vuorovaikutuksen avulla johtajat voivat edistää työhyvinvointia, ja sitä kautta koko organisaation menestystä.

Parempaa vuorovaikutusta

Tunteiden anatomiaa ollaan tutkittu vuosikymmenten ajan. Tunnereaktiot syntyvät monimutkaisessa vuorovaikutuksessa aivojen ja kehon välillä. Niiden syntyyn vaikuttavat monet tekijät, kuten aistihavainnot, muistot, kognitiiviset prosessit ja biologiset reaktiot. Kun opimme tiedostamaan omat tunteemme, voimme paremmin hallita niiden vaikutusta toimintaamme ja kehittää vuorovaikutustamme. Esimerkiksi, jos tunnemme turhautumista tiimipalaverissa, voimme pysähtyä hetkeksi ja pohtia, miksi tunnemme näin. Onko se tilanteen syy vai ehkä oma tulkintamme? Jokainen meistä on vastuussa omasta käytöksestään ja siitä, minkälaista ilmapiiriä luomme esihenkilönä, tiimin jäsenenä sekä työkaverina. Parempaa vuorovaikutusta voi opetella jatkuvasti, ja joskus se vaatii syventymistä omien tunteiden tiedostamiseen.

Alla Maken webinaaritallenne Tunne on kokijalleen totta.

Markku Silventoinen

Kehitysjohtaja

040 045 0305
markku.silventoinen@eezy.fi

Ota yhteyttä


Lisää näkemyksiä

Artikkelit