Paikallisuus ja kaupallisuus kohtaavat aluekehityksessä

Aluekehittämisestä puhuttaessa monelle tulee ensimmäisenä mieleen alueen infrastruktuurin, maaston tai arkkitehtuurin kehittäminen. Ennen infran tai rakennuskannan suunnittelua on kuitenkin hyvä ottaa askel taaksepäin ja pohtia, mitkä ovat alueen vahvuudet, uniikkiustekijät ja minkälaista palvelutarjoamaa paikalliset, kesäasukkaat, matkailijat ja paikalliselinkeino oikeasti haluaisivat.

Perinteinen ja totuttu lähestymistapa aluehankkeille on usein välttämättömän infrastruktuurin kunnostaminen. Matkailupalveluiden tuottama hyvinvointi ei yleensä nouse aluekehityksessä ensisijaiseksi tavoitteeksi, mutta voi onnistuessaan yhdistää paikalliset ja sesonkimatkailijat toisiinsa. Kun aluekehittäminen tehdään vahvasti paikallisia osallistaen ja maailman trendejä ymmärtäen, syntyy elämyksellisiä, ympärivuotisia ja -vuorokautisia kohteita, jotka vahvistavat alueen elinkeinoa.

Matkailu ja hyvinvointi edustavat aluesuunnittelussa inhimillistä lähestymistapaa ja ne tuottavat kunnille merkittäviä positiivisia oheisvaikutuksia. Esimerkiksi hiihtokeskuksen ympärillä kulkevan bussin kyydissä kulkevat yhtä lailla matkailijat kuin paikallisetkin asukkaat tai vuokramökkejä varten suunniteltu uusi lämmitysratkaisu mahdollistaa energiasäästön myös ympärivuotisille asukkaille.

Lähtökohtana paikallinen hyvinvointi

Suomessa aluehankkeissa ovat perinteisesti mukana insinöörit ja arkkitehdit, mutta hankkeiden haasteeksi nousee niiden kiinnostavuus ja ostettavuus. Aluekehityksen uutena näkökulmana Eezy Flow tuo matkailun konseptoinnin ja strategiat osaksi aluesuunnittelua ja rakennuttamista. Tekemisemme lähtökohtana on kohteen kaupallistettavuus yhteistyössä paikallisen yhteisön kanssa.

Vuonna 2022 toteutetussa Levin matkailualueen hankkeessa paikalliset yritykset osallistettiin tulevaisuustyöhön yhteisissä työpajoissa, joissa muotoiltiin tulevaisuuden strategiaa ja teemoja. Työpajoissa kiteytettiin mikä on tärkeää ja minkälaisia toimenpiteitä tulevaisuus edellyttää. Työpajatyöskentely on herättänyt innostusta paikallisissa yrittäjissä ja toimijoissa ja saanut kiitosta osallistujilta.  

”Tavoitteenamme oli varmistaa alueemme PK-yritysten kasvu ja edistää matkailukeskuksen kestävää ja asiakaslähtöistä kehittymistä.”

Katariina Palola, elinkeinojohtaja, Kittilän kunta

Aluekehityksessä ja -konseptoinnissa tarkoituksena on rakentaa hyvinvointia yhteisölle. Konseptoinnissa huomioidaan sekä paikallisten asukkaiden hyvinvointi että matkailun edistäminen. Suunnitteluvaiheeseen osallistetaan paikallisia asukkaita ja näin mahdollistetaan paikallisten tarpeiden huomioiminen kehitystyössä. Matkailullisessa aluekehityksessä tavoitteena on kaupallistaa arvokas alue, tila tai rakennus tuottaen samalla arvoa alueen yhteisölle.

Jutellaanko lisää aluekehityksestä?

Kalle Ruuskanen

Strategiajohtaja

050 511 9723
kalle.ruuskanen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Lue lisää

Artikkelit