Siqni vuoropuhelun virittäjänä

Systemaattiset keskustelut kerryttävät työntekijäymmärrystä. Siqni-kysely on työkalu työntekijäymmärryksen tuottamiseen. Kysely saa työntekijän pysähtymään ja pohtimaan hetken ajan, mitkä asiat työssä ovat hänelle merkityksellisiä, ja mitä hän niistä ajattelee.

Kun työntekijä on vastannut kyselyyn, hän saa sähköpostiinsa kolme yhteenvetoa:

  • Listaus viidestä juuri hänelle merkityksellisimmästä asiasta
  • Työntekijän oma arvio siitä, miten nuo viisi asiaa omassa arjessa toteutuvat
  • Työntekijän omat avoimet kommentit liittyen siihen, mitkä asiat ovat hyvin ja mitä pitäisi kehittää

Nämä yhteenvedot toimivat hyvin pohjana keskustelulle. Työntekijä tuo esiin vain ne huomiot, jotka hän haluaa esihenkilönsä kanssa jakaa. Käsillä on joka tapauksessa paljon konkreettisia puheenaiheita parempien työpäivien rakentamiseen.

Ymmärrä Siqni-kyselyn tuloksia

Siqnin raporteissa olemme halunneet kiinnittää erityistä huomiota ymmärrettävyyteen. Meiltä saat selkeitä vastauksia siihen, mikä jarruttaa organisaatiosi menestystä ja toisaalta mikä tekee organisaatiosi kulttuurista kilpailutekijän. Tulokset analysoi ja purkaa Leidenschaftin kokenut yrityskulttuurimuotoilija.

Raportoinnin periaatteet

Siqni tarjoaa joukon selkeitä raportteja, jotka nostavat esiin kaikista keskeisimmät kehityskohteet organisaatiossa.

Kokonaistyytyväisyys

Yrityksesi työntekijöiden kokonaistyytyväisyysjakauma, eli vastaus kysymykseen: ”Kuinka tyytyväinen (asteikolla 0-100) olet tällä hetkellä työpaikkaasi.” Raportti näyttää vastaajien (%) sijoittumisen asteikolle.

Merkitykselliset asiat

Tämä raportti kertoo mikä prosenttiosuus työntekijöistänne on valinnut minkäkin merkityksellisen asian itselleen viiden merkityksellisimmän tekijän joukkoon. Tekijät esitetään tärkeysjärjestyksessä eniten mainintoja saaneista alkaen.

Toteumat

Tämä raportti kertoo, miten yrityksesi TOP10 merkityksellistä asiaa toteutuu työntekijöiden arjessa. Huomaathan, että vain ne vastaajat, jotka ovat valinneet ko. tekijän itselleen merkityksellisten joukkoon, ovat ottaneet kantaa toteumaan.

Liekki-indeksi

Liekki-indeksi on työntekijäkohtainen arvo, joka on työntekijän valitsemien merkityksellisten asioiden toteuman keskiarvo. Jakaumaraportti näyttää vastaajien (%) Liekki-indeksien sijoittumisen asteikolle (0-100).

Liekkikartta

Liekki-kartta kertoo mitkä organisaatiosi TOP10 merkityksellisimmistä asioista on valikoitunut taustamuuttujien ja yksiköiden viiden tärkeimmän tekijän joukkoon sekä sen miten ne kyseisessä ryhmässä toteutuvat.

eNPS

Employee Net Promoter Score (eNPS), eli työntekijöiden nettosuositteluindeksi kertoo kuinka halukkaita työntekijänne ovat suosittelemaan teitä työpaikkana muille.

Korrelaatiokartta

Korrelaatiokartta kertoo, miten työntekijöiden valitsemat merkitykselliset asiat vaikuttavat siihen, mitä muita asioita he organisaatiossasi valitsivat.

Avoimet kommentit

Työntekijät pääsevät kertomaan omat ehdotuksensa organisaation kehittämiseksi. Vastaukset raportoidaan kysymyksittäin merkityksellisten seikkojen mukaan jaoteltuina.

Varaa tapaaminen!

Näytämme mielellämme, miten Siqni toimii! Varaa alta aika suoraan kalenteristamme, niin pääset keskustelemaan myyntimme Tompan tai Nooran kanssa sinulle parhaiten sopivana ajankohtana.

Tom Grönlund

Myyntijohtaja, Tieto

041 540 6383
tom.gronlund@eezy.fi

Ota yhteyttä

Noora Björkbom

Myynti (Siqni)

050 500 4391
noora@siqni.fi

Ota yhteyttä

Tai jätä viesti