Kulttuuri ratkaisee yritysoston onnistumisen – Case: Eezy Flow

Kokemuksemme mukaan, yritysoston ”make it or break it” lepää johdon kyvykkyydessä ymmärtää ja johtaa kahden yhtiön kulttuuria kohti yhteistä tarinaa ja yhtenäistä yhtiötä. Runsas vuosi sitten kiinnitimme tähän erityisen paljon huomiota, kun Muutostoimisto Flow yhdistyi Eezy Spiritiin ja meistä tuli Eezy Flow. Samalla konsultit saivat 30 uutta rautaista tutkimusalan asiantuntijakollegaa. Yhteistä matkaa on nyt kuljettu reilun vuoden verran. Miten se on sujunut?

Organisaation kitkakävely

Alussa meillä oli paljon kysymyksiä: Mitä hyvää molemmissa yrityskulttuureissa on? Mitä yhtiöiden henkilöstö erityisesti arvostaa omassa yhtiössään, ja mitä he toivovat tulevaisuuden kulttuurilta? Onko yhtiöissä säröjä, kipuja tai kitkaa, joista on hyvä olla tietoinen? Onko molempien yritysten kulttuureissa elementtejä, jotka täydentävät toisiaan tai onko olemassa ristiriitoja, joihin pitää kohdistaa erityisen paljon energiaa?

Korosta, korjaa, luovu, lisää

Halusimme tunnistaa, minkä varaan rakennamme kulttuuriamme. Tämä tapahtuu löytämällä ne tekijät, jotka kulttuurissa ovat hyvää ja ”pyhää” ja joita on syytä suojella ja korostaa. Lisäksi tulee löytää niiden vastakohdat eli ne kulttuurin ominaisuudet, mitkä vaativat korjausta sekä ne, joista on syytä luopua. Lopulta tunnustelimme, mitä meiltä puuttuu ja mitä tarvitsemme – eli mitä lisäämme kulttuuriin.

Jos ei ole pakko arvata, niin kannattaa tietää

Kulttuurin ymmärrys alkaa tietoiseksi tulemisesta. Päätimme syödä omia lääkkeitämme ja käytimme palveluihimme kuuluvaa Barrett AnalyticsTM kulttuurimittausta saadaksemme vastauksia kysymyksiimme. Kulttuurimittauksessa mitataan kuvassa näkyviä osa-alueita.

Toteutimme lisäksi useita haastatteluita ja keskusteluita avainhenkilöiden kanssa. Haastatteluissa keskusteltiin henkilöiden haaveista ja haasteista, sekä yhtiön veto- ja pitovoimatekijöistä eli siitä, mikä saa osaajat ja asiakkaat tulemaan ja jäämään meille. Kokoamalla datan yhteen onnistuimme saamaan hyvän kokonaiskuvan kulttuurin tilasta. Nyt vuotta myöhemmin teimme saman tutkimuksen uudestaan ja tulokset ovat häkellyttäviä.

Luottamus = nopeus = tulokset

Tutkimus osoitti Eezy Flown kulttuurin olevan reippaasti yli toimialan keskiarvon ja globaalin keskiarvon. Olemme siis globaalissa mittakaavassa poikkeuksellinen heimo. Kulttuurimme on kehittynyt positiiviseen suuntaan ja tämä heijastui suoraan liikevaihtoon ja tuloksen kehitykseen. On poikkeuksellista nähdä, että samalla kun teimme paljon sisäistä organisoitumistyötä, onnistuimme onnellistamaan yhä useampia asiakkaita ja kollegoita.

Entropia kertoo organisaation energiahävikistä, kitkasta ja erimielisyyksistä

Oli ilo huomata, että korona ja muut huolet eivät pysäyttäneet meitä. Barrett Analytics -kulttuuritutkimus mittaa yhtiöissä esiintyviä säröjä, kipuja ja kitkaa ja saimme huomata, että yhtiössämme on terveellinen toimintaympäristö ja vahva HDF eli hyvä duunifiilis. Entropia eli säröt, erihenkisyys ja kitka eivät estä meitä pääsemästä täyteen potentiaaliimme tai toteuttamasta strategiaamme. Olimme onnistuneet vähentämään entropiaa 38 % vuoden takaisesta mittauksesta, jossa meitä vielä painoi epävarmuus, huolet ja organisaatiomuutokset.

Arvot löydettiin yhdessä

Tutkimus osoitti, että meillä ihmiset pystyvät tuomaan töihin oman itsensä ja omat arvonsa, mikä tuo nykykulttuuriin todella paljon hyvää. Saimme varmuuden siitä, että toimintatavastamme halutaan pitää kiinni. Toimintatapamme perustuu kuuteen pilariin: viitseliäisyys, rohkeus, ammattimaisuus, positiivisuus, luovuus ja yhdessä tekeminen.

Saimme myös askelmerkkejä strategiamme toteutumiselle ja tuleviin hankkeisiin. Tutkimus osoitti, että suuntamme on oikea ja olimme valinneet oikeat hankkeet vuodelle 2022. Kävimme henkilöstön kanssa perusteellisesti tutkimustulokset läpi ja saimme paljon ideoita ensi vuodelle. Tulemme satsaamaan entistä enemmän merkityksellisiin kohtaamisiin sekä sisäisesti että asiakkaiden kanssa ja lisäksi jatkokehitämme sisäistä viestintäämme, toimintatapamme määrittelyä ja vuoropuhelua.

Kohti ääretöntä ja sen yli

Näillä tiedoilla ja taidoilla, sekä tällä kulttuurilla varustetulla porukalla on hienoa jatkaa ja jakaa yhteistä matkaamme. Tällä matkalla unelmissamme siintävät täydelliset yritykset. Tutkimuksillamme voimme antaa sekä asiakaskokemukselle että henkilöstökokemukselle äänen, ja kokeneet yritysmuotoilijamme ja konsulttimme voivat auttaa omistajia, yrittäjiä ja johtajia onnistumaan arjessaan.

Kiitos koko Eezy Flown porukalle!

Kalle Ruuskanen

Strategiajohtaja

050 511 9723
kalle.ruuskanen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Kiki Brandt-Tallqvist

Yritysmuotoilija, kulttuuri & strategia

040 576 9089
kiki.brandt@eezy.fi

Ota yhteyttä

Artikkelit