Strategia toteutuu kulttuurin avulla – näin onnistut

Ihanteellisesti kulttuurin tulisi olla kiinteä osa strategiaa ja jokaisen tulisi tietää oma roolinsa kulttuurin elämisessä todeksi. Ne yritykset, jotka ovat ymmärtäneet strategian ja kulttuurin yhteiselon, huomaavat olevansa kilpailijoitaan parempia, kestävämpiä ja nopeampia kehittymään. Mutta miksi?

Tutkimukset osoittavat, että kulttuurisesti vahvat yritykset pärjäävät paremmin kuin kilpailijansa, sillä ne tekevät parempaa tulosta ja kestävät paremmin muutosta. Vahvalla kulttuurilla pääsee nopeammin kiinni strategisiin tavoitteisiin, koska sisäisiä esteitä strategian onnistumiselle ei ole.

Kulttuuri saattaa koitua strategian tuhoksi, jos kulttuuria ja strategiaa ei johdeta yhdessä. Yrityksen olemassaolon tarkoitus (miksi), strategia (mitä) ja kulttuuri (miten) pitää osata yhdistää uskottavaksi, viestittäväksi ja inspiroivaksi kokonaisuudeksi, josta jokainen voi löytää itsensä ja oma roolinsa. 

Miten kulttuuri ja strategia saadaan työskentelemään yhdessä?

 1. Aloita strategiatyö kulttuurin ymmärtämisestä. Ennen strategiakauden tavoitteiden asettamista, pitää ymmärtää mistä lähdetään liikkeelle. Organisaatiot muuttuvat vain organisaation ehdoilla ja ymmärryksen takana on oltava dataa. Kulttuuri täytyy mitata, jotta sitä voi johtaa. Aloita siis mittaamalla organisaation kulttuuri esimerkiksi Barrett Analytics -työkalulla.
  .
 2. Varmista, että kaikki ymmärtävät minkälainen kulttuuri organisaatiolla on ja minkälainen sen halutaan olevan. Voi olla, että yrityksen arvoja pidetään seinällä, mutta ne eivät vastaa todellisuutta. Jos aidosti halutaan kytkeä strategia ja kulttuuri, yksi ensimmäisistä askeleista on pureutua kulttuurin peruspilareihin eli arvoihin ja arvotekoihin. 
  .
 3. Ymmärrettyään kulttuurin ja strategian nykytilan, johto voi alkaa rakentaa siltoja nykytilan ja halutun tahtotilan välille. Johdon pitää tiedostaa, että päätökset, teot ja sanat toimivat esimerkkinä, ja vähättelemällä tai sovituista toimintatavoista poikkeamalla voi tietämättään vahingoittaa strategiaa ja kulttuuria. Vaikka kulttuurin eläminen todeksi on jokaisen työntekijän vastuulla, organisaation hallitus ja johto vastaavat strategian ja kulttuurin tietoisesta johtamisesta.
  .
 4. Huomioi myös asiakkaan ääni, kun rakennat seuraavaa strategiakautta. Yhdistämällä henkilöstökokemuksen ja asiakaskokemuksen yhdeksi kokonaisuudeksi, pystyy helpommin ymmärtämään, kuinka toinen vaikuttaa toiseen ja johtamaan niitä kokonaisuutena. Hyödynnä henkilöstötutkimuksia ja asiakastutkimuksia.
  .
 5. Käytä strategian implementoinnissa helppoja voittoja (low hanging fruits) ja tärkeimpiä toimenpiteitä (must- win-battles). Niiden kautta muutoksesta tulee henkilöstölle konkreettinen ja ymmärrettävä. Ihmiset väsyvät yrittämään muutosta, jota he eivät ymmärrä. Strategian ensimmäisten askeleiden on oltava näyttäviä, hyvin suunniteltuja ja systemaattisesti johdettuja.

Jutellaanko lisää aiheesta?

Kiki Brandt-Tallqvist

Yritysmuotoilija, kulttuuri & strategia

040 576 9089
kiki.brandt@eezy.fi

Ota yhteyttä

Artikkelit