RoX-kaava (Return on Experience) ennustaa liiketoiminnan menestystä (EX+CX)AiX = €X²

Mitä jos yritysten olisi mahdollista laskea oman menestyksensä mahdollisuus ja mikä tärkeintä, löytää menestyksen tekijät ja kasvattaa niitä?

Seuraa paljastus: menestyksen kaava on olemassa ja se tutkitusti toimii. Opettelemalla RoX-kaavan (return on experience), yritys pystyy vaikuttamaan suoraa omaan tulokseensa ja maineeseensa. Keskittymällä kokemuksen tuottoon, voittajayritykset erottautuvat muista.

EX = henkilöstökokemus

Menestyksen kaavan ensimmäinen tekijä on henkilöstökokemus (EX = employee experience). Henkilöstökokemus on osa yrityksen sisäpeliä ja kokemuksen tuottamista: onko henkilöstöllä mahdollisuus olla aloitteellinen ja luoda uutta? Tuetaanko henkilöstön itsensä kehittämistä? Vastauksia saadaan esimerkiksi mittaamalla, paljonko aikaa on varattu kehityskeskusteluille ja itsensä kehittämiselle.

Henkilöstökokemuksen tavoitteet on pidettävä korkealla. Eezy Flown toteuttaman RoX-tutkimuksen* mukaan työntekijät, jotka eivät koe saavansa työllään aikaan hyödyllisiä asioita, vaihtavat työpaikkaa kaksi kertaa todennäköisemmin kuin ne, jotka kokevat työnsä hyödylliseksi.

Kilpailukyky ei synny keskiarvossa. Menestys syntyy ainoastaan keskiarvon reilusta ylittämisestä eli toisin sanoen huippujohtajuudesta, huippukulttuurista tai huippuhenkilöstötyytyväisyydestä. Henkilöstödataa tarvitaan, koska vain mittaamalla voi tietää, ja vain tietämällä voi kehittyä. Hyvä uutinen on, että tekoälyn avulla tämä prosessi on täysin automaattinen.

CX = asiakaskokemus

Menestyksen kaavan toinen tekijä on asiakaskokemus (CX = customer experience).  Yritykset, jotka tuottavat parempia asiakaskokemuksia, yksinkertaisesti myyvät enemmän. Asiakaskokemus on suorassa syy-seuraussuhteessa henkilöstökokemuksen kanssa: henkilöstön aloitteellisuuden ja koulutuksen mahdollistaminen tuottaa huippumyyjiä ja -asiakaspalvelijoita.

Kaikki asiakkaalle näkyvä toiminta on johdon aiheuttamaa tai mahdollistamaa. Johdon tulisi seurata esimerkiksi myyntihenkilöstön perehdytys- ja koulutustunteja per vuosi, koska a) perehdytys ja koulutus vaikuttavat suoraa henkilöstön valmiuksiin tehdä lisämyyntiä ja b) lisämyynnin valmiudet vaikuttavat suoraa myynnin tulokseen.

Eezy Flown vuonna 2021 toteuttamassa RoX-tutkimuksessa* huomattiin asiakastyytyväisyyden yhteys yrityksen toimintatapojen kehittämiseen ja tehokkaaseen päätöksentekoon, sekä päätösten viestintään henkilöstölle. Kun johto panostaa toiminnan kehittämiseen, päättää asioista tehokkaasti ja viestii päätöksistä selkeästi, se välittyy aina asiakkaalle asti.

Henkilöstökokemuksen johtaminen → Näkyvä asiakaskokemus → Myynnin tulos

AiX = tekoälykokemus

Tekoälykokemus (AiX= artificial intelligence experience) on menestyksen kaavan kolmas tekijä ja se edustaa ennustettavuutta. Tekoälyn rooli menestyksen kaavassa on opettaa ihmisille mikä toimii ja mikä ei. Se ennustaa tulevaisuutta, esittää skenaarioita ja auttaa löytämään parannuskohteet: minkälaista asiakaskokemusta tuotat tulevaisuudessa? Entä minkälaista asiakaskokemusta voisit tuottaa, jos toimintaa muutetaan?

Teknologia voi kulkea käsi kädessä vastuullisuuden, välittämisen ja luovuuden kanssa ja mahdollistaa niiden välittymisen henkilöstökokemuksen kautta asiakaskokemukseen. Tekoälyä hyödyntämällä RoX-botti auttaa näkemään miten henkilöstökokemuksen ja asiakaskokemuksen eri osat liittyvät toisiinsa ja mitä kannattaa vahvistaa, jotta lopputulos paranee.

€X2 = yhtiöarvon kasvu

Menestyksen kaavan tulos €X2 tarkoittaa yhtiöarvon eksponentiaalista kasvua. Yhtiöarvon kasvu on asiakaskokemuksen, henkilöstökokemuksen ja tekoälykokemuksen seuraus, josta tekoäly tekee eksponentiaalista.

Kasvattaakseen yhtiöarvoa, yrityksen on kyettävä kasvattamaan mainetta, toisin sanoen ihastuttamaan työntekijöitä, asiakkaita ja kumppaneita. Näin syntyy yrityksen veto- ja pitovoima: kyky vetää puoleensa ja pitää puolellaan. RoX-kaava tekee veto- ja pitovoimatekijöistä näkyviä: menestyksen syitä ei tarvitse arvata, ne voi tietää.

*Tutkimus toteutettu Eezy Oyj:lle vuonna 2021 (n=391).


Haluaisitko nähdä yrityksesi tulevaisuuteen? Hae tästä mukaan RoX-tutkimukseen.

Flow AI -tekoälyhankkeet hyödyntävät Return on Experience RoX -kaavaa. Flow AI on Eezy Flown ja Alt-Companyn yhteistyössä toteuttama tekoälyhankesarja, jonka tavoitteena on ennustaa yrityksen tulevaisuuden menestystä ja avainlukuja PeoplePower-henkilöstötutkimuksen tulosten avulla. Hanke on käynnistynyt kesällä 2021.

Kalle Ruuskanen

Strategiajohtaja

050 511 9723
kalle.ruuskanen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Artikkelit