Nefcon johtoryhmä tukemaan yrityksen arvoja ja kulttuuria

Ympäristörahoitusyhtiö Nefco vauhdittaa pohjoismaisia ympäristö- ja ilmastoprojekteja Itä-Euroopassa ja globaalisti.

Nefcon ja Eezy Flown tiet kohtasivat Nefcon projekti- ja henkilöstömäärän aikanaan kasvaessa, kun huomattiin tarve kulttuurintutkimukselle ja keskustelulle arvoista ja käyttäytymismalleista. Seurauksena toteutettiin Barrett Analytics ja Culture BakeryTM muotoiluprosessi, jonka tavoitteena oli ymmärtää yrityksen nykykulttuuria ja määrittää Nefcon arvot, arvoteot ja olemassaolon tarkoitus, sekä kiteyttää haluttu kulttuuri tarinan muotoon.

Kun strategia ja kulttuuri oli sovitettu yhteen koko henkilöstön osallistavalla tutkimuksella, oli aika fokusoida katse johtoryhmään ja selvittää, kuinka se tukee yrityksen arvoja ja haluttua kulttuuria. Uusi arvotutkimus oli ajankohtainen myös sen takia, että Nefcolla oltiin vastikään aloitettu johdon kehittämisen ohjelma.

Tavoitteena parempaa, uusien arvojen mukaista johtamista

Työkaluksi arvotutkimukseen valikoitui Barrett Leadership Values Assessment. Tutkimuksella lähdettiin luomaan jokaiselle johtajalle yksilöprofiili arvojohtamisesta, eli arvojen toteutumisesta jokapäiväisessä työssä. Yksilöprofiilien lisäksi luotiin yhteinen ryhmäprofiili.

Johtoryhmän jäsenet pääsivät vastaamaan kysymyksiin yksilötasolla Barrett-kyselyn kautta, ja tämän tueksi lisäpalautetta kysyttiin muulta henkilöstöltä. Kyselyn tulokset käytiin läpi jokaisen yksilön kanssa ja määritettiin yksilölliset fokusalueet vastaamaan yhteisön tarpeita. Yhteisistä tavoitteista puolestaan sovittiin johtoryhmän kesken yhteenvetotyöpajassa.

Projektin tavoitteena oli selvittää missä mentiin; mitkä olivat vahvuudet ja heikkoudet,  ja tiedon perusteella lopulta johtaa paremmin – arvojen mukaisesti.

Arvotyö toimii pohjana jatkuvalle kehitykselle

Nefcon toimitusjohtaja Trond Moe oli tyytyväinen yksilöllisiin arviointeihin ja koki työn hyväksi pohjaksi johtajien kehitykseen ja johtoryhmän kehitykseen tiiminä.

“Saimme lisää henkistä turvaa ja työkaluja, joilla tuoda esiin pinnan alla kyteviä ongelmakohtia ja huolia. Konsulttimme olivat loistavia, ammattimaisia fasilitaattoreita, joita ilman emme olisi voineet tehdä tätä”, kiittää Moe.

Työn tuloksista on saatu Nefcolla nauttia – opitut metodit  ja työkalut ovat jääneet johtoryhmällä vakituiseen käyttöön.

Mikä Barret? »

Ratkaisun toteuttajat

Kiki Brandt-Tallqvist

Yritysmuotoilija, kulttuuri & strategia

040 576 9089
kiki.brandt@eezy.fi

Ota yhteyttä

Riikka Korpinen

Valmentaja, johtaminen & vuorovaikutus

050 300 2547
riikka.korpinen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Lue lisää aiheesta