Esihenkilötyön mallinnus

Vaikka organisaatioihin rekrytoidaan ensisijaisesti osaamista ja kokemusta, merkittävin työsuhteen päättymisen syy on usein henkilökemioissa ja etenemismahdollisuuksissa. Oman esihenkilön tulisi olla merkittävin linkki omaan työnantajaan, mutta minkälaista esihenkilöpalvelua todellisuudessa tarjoamme omille työntekijöillemme?

Tuloksekas ja tasalaatuinen esihenkilötyö vaatii taustalleen tavoitekulttuurin sanallistamista ja yhteistä ymmärrystä tulevaisuuden menestystekijöistä. Jotta esihenkilötyö voidaan yhtenäistää, se pitää ensin mallintaa. Mitä meidän mielestämme tarkoittaa hyvä esihenkilötyö, mitkä ovat meidän organisaatiomme onnistumisen pullonkaulat ja kuinka esihenkilöt voivat auttaa ratkaisemaan niitä?

Esihenkilötyön mallinnus on edellytys tasalaatuiselle ja tilannetajuiselle esihenkilötyölle. Malli tuottaa vankan perustan, jonka päälle yrityskulttuuria ja yhteisiä onnistumisia voidaan rakentaa.

Miksi esihenkilötyö kannattaisi mallintaa?

Määritelty, dokumentoitu ja visualisoitu organisaation oma esihenkilötyön malli auttaa hahmottamaan, minkälaista kulttuuria teillä halutaan rakentaa. Se tuottaa työkaluja jämäkkään ja ammattimaiseen ihmisten johtamiseen ja auttaa ohjaamaan jokapäiväistä tekemistä ja yhteistä kulttuuria haluttuun suuntaan.

Esihenkilötyön mallinnus sopii erityisesti yrityksille, jotka tavoittelevat tasalaatuisempaa esihenkilötyötä, parempaa työhyvinvointia ja organisaation kulttuurin uudistamista. Lisäksi mallinnus tukee organisaation muutosjohtamista, kun yhteiset pelisäännöt ja sanavalinnat on sovittu ja konseptoitu.

Esihenkilötyön pelikirja kiteyttää onnistumisen reseptin

Toimiva malli syntyy aina organisaatiosta itsestään käsin. Sanotaan, että kulttuuri uudistuu aina kulttuurin ehdoilla.

Esihenkilötyön malli voi olla rooleja, verbejä tai tavoitteita, joiden merkityksestä kannattaa keskustella yhteisesti. Toimiva malli on vahvasti visualisoitu, jolloin se on helpompi tuoda näkyväksi osaksi arjen työympäristöä. Haluammeko olla tuloksentekijöitä vai suunnannäyttäjiä, mahdollistajia vai uudistajia, ja mitä nämä kaikki tarkoittavat arjen mitattavina tekoina? Sanallistettu kulttuuri ja sitä tukeva johtaminen kirjataan auki esihenkilötyön pelikirjaksi, joka kiteyttää yhteisen onnistumisemme reseptin.

Esihenkilötyön mallia hyödynnetään rekrytoinnissa, organisaation johtamisen ja esihenkilötyön kehittämisessä sekä esihenkilöiden oman työn tukena ja mittarina. Yhteinen mallinnus toimii pohjana myös esihenkilötyön kehittämiselle ja työssä onnistumiselle.

Muista nämä esihenkilötyön mallintamisessa

1. Toimiva malli syntyy organisaatiosta itsestään käsin. Kulttuuri uudistuu aina kulttuurin ehdoilla.

2. Malli voi olla rooleja, verbejä tai tavoitteita. Tuloksentekijä vai suunnannäyttäjä, mahdollistaja vai uudistaja, ja mitä se on tekoina. Tästä syntyy esimiestyön pelikirjan sisältö.

3. Visualisoitu malli menee helpommin käytäntöön.

4. Data on tietoa. Keräämme tietoa tutkimuksilla ja hyödynnämme asiakkaan dataa. Kirkas käsitys nykytilasta ja sen pohjalta tehdyt päätökset eivät voi perustua vain johdon käsityksiin.

5. Mallista tulee totta arjessa. Valmennukset, rekrytoinnit, viikkopalaverit, kehityskeskustelut ja johtamisen mittaaminen ja seuranta tapahtuvat sovitun mallin mukaisesti.

Jutellaanko aiheesta lisää?

Ota yhteyttä!

Markku Silventoinen

Kehitysjohtaja

040 045 0305
markku.silventoinen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Juri Röhr

Johtaja, valmennus & yritysmuotoilu

040 521 9262
juri.rohr@eezy.fi

Ota yhteyttä

Kiki Brandt-Tallqvist

Yritysmuotoilija, kulttuuri & strategia

040 576 9089
kiki.brandt@eezy.fi

Ota yhteyttä

Heli Saarelainen

Valmentaja, muutosjohtamisen asiantuntija

050 376 1139
heli.saarelainen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Lue lisää

Artikkelit