26.8.2021 Artikkelit

Esihenkilötyön mallinnus

Flow Leadership Design

Mikä määrittelee, miten toimimme esimiehinä? Millaisia esimiespalveluita tarjoamme henkilöstöllemme? Kun esimiehillä on yhteinen ymmärrys esimiehen roolista, vastuista ja tekemisen käytännöistä, luo se pohjan tuloksekkaalle ja tasalaatuiselle esimiestyölle.

Esimiestyön mallinnus tuottaa johtamiselle ja esimiestyölle vankan perustan ja pohjan, jolle yrityskulttuuri voidaan rakentaa. Esimiestyön mallinnus on edellytys tasalaatuiselle ja tilannetajuiselle esimiestyölle, sekä systemaattiselle johtamisen mittareiden käytölle.

Verbejä, adjektiiveja ja tekemistä

Toimiva malli syntyy organisaatiosta itsestään käsin. Kulttuuri uudistuu aina kulttuurin ehdoilla.

Malli voi olla rooleja, verbejä tai tavoitteita, ja se on aina vahvasti visualisoitu. Tuloksentekijä vai suunnannäyttäjä, mahdollistaja vai uudistaja, ja mitä se on tekoina. Tästä syntyy esimiestyön pelikirjan sisältö.

Esimiestyön mallia hyödynnetään rekrytoinnissa, organisaation johtamisen ja esimiestyön kehittämisessä ja esimiestyön tukena ja mittarina. Se kiteyttää meidän tapamme johtaa, joka helpottaa käytäntöön vientiä ja viestimistä.

Esimiestyön malli toimii pohjana esimiestyön kehittämiselle.

Miksi esihenkilötyö kannattaisi mallintaa?

Määritelty, dokumentoitu ja visualisoitu organisaation oma esimiestyön malli auttaa hahmottamaan minkälaista kulttuuria teillä halutaan rakentaa. Se tuottaa työkaluja jämäkkään ja ammattimaiseen ihmisten johtamiseen.

Yhtenäiset johtamisen toimintatavat tulevat mahdollisiksi kaikissa toimipisteissä, kun johdolla on tarkka ymmärrys ja vastuu esimiestyön johtamisesta.

Esihenkilötyön mallinnus sopii erityisesti yrityksille, jotka tavoittelevat tasalaatuisempaa esimiestyötä, parempaa työhyvinvointia ja organisaation kulttuurin uudistamista. Lisäksi mallinnus tukee organisaation muutosjohtamista strategian toteutumiseksi.

Huomioi esihenkilötyön mallintamisessa

Toimiva malli syntyy organisaatiosta itsestään käsin. Kulttuuri uudistuu aina kulttuurin ehdoilla.

Malli voi olla rooleja, verbejä tai tavoitteita. Tuloksentekijä vai suunnannäyttäjä, mahdollistaja vai uudistaja, ja mitä se on tekoina. Tästä syntyy esimiestyön pelikirjan sisältö.

Visualisoitu malli menee helpommin käytäntöön.

Data on tietoa. Keräämme tietoa tutkimuksilla ja hyödynnämme asiakkaan dataa. Kirkas käsitys nykytilasta ja sen pohjalta tehdyt päätökset eivät voi perustua vain johdon käsityksiin.

Mallista tulee totta arjessa. Valmennukset, rekrytoinnit, viikkopalaverit, kehityskeskustelut ja johtamisen mittaaminen ja seuranta tapahtuvat sovitun mallin mukaisesti.


Haluaisitko kuulla lisää?

Ota yhteyttä, niin jutellaan tarkemmin.

Artikkelit