Moni kouluttautuu nyt muutosjohtamisen osaajaksi – onnistuakseen projekteissa paremmin

Kiinnostus muutosjohtamiseen on vahvassa kasvussa. Proscin viimeisin kansainvälinen Best Practices in Change Management -tutkimusraportti kertoo, että organisaatioissa ymmärretään entistä paremmin muutosjohtamisen arvo ja muutoksen inhimillisen puolen merkitys projektien onnistumiselle ja hyötyjen saavuttamiselle. Sama kehitys on nähtävissä myös täällä Suomessa.

Tämä näkyy myös muutosjohtamisen sertifiointiohjelman suosion kasvussa. Ympäri maailman jo yli 100.000 muutosjohtamisen osaajaa on jo hankkinut itselleen Prosci-sertifioinnin. Suomessa sertifioitujen muutosammattilaisten yhteisö kasvaa nopeasti. Uskomme, että muutosjohtamisen kasvanut suosio on seurausta sen kiistattomista hyödyistä organisaatioille. Olemme listanneet sertifioitujen muutosammattilaisten esiin nostamat koulutuksen tärkeimmät hyödyt ja sisällöt.

Muutosjohtamistaitojen arvo

Mitä arvoa muutosjohtaminen on tuottanut yksilöille ja organisaatioille? Sertifiointiohjelmaan osallistuneet nostavat esiin seuraavat hyödyt:

1. Systemaattisuus

Muutosjohtaminen tuottaa selkeästi hahmotettavan ja systemaattisen metodologian ja prosessin muutokseen. Arvoa tuottavat myös uudet ajattelumallit ja syvempi ymmärrys muutoksen dynamiikasta.

2. Tietoja, taitoja ja uskottavuutta

Muutosjohtaminen tuottaa muutoksen onnistumista varten tarvittavia tietoja, taitoja ja työkaluja, jotka tukevat myös uralla etenemistä. Prosci-sertifiointi on ”Industry Standard”, jonka arvo tunnetaan ympäri maailmaa. Toiset voivat luottaa siihen, että sertifioitu henkilö ymmärtää muutoksen inhimillistä puolta ja osaa johtaa muutosta.

3. Käytännönläheiset muutosjohtamisen työkalut

Muutosjohtamisen sertifiointiohjelmaan osallistuneet ovat saaneet käyttöönsä käytännönläheisiä työkaluja muutoksen käsittelyyn. Näitä ovat mm. viitekehykset, työpohjat, muutossanasto ja toimintamallit, jotka ovat välittömästi sovellettavissa mihin tahansa muutoshankkeeseen. 

4. Suurempi mahdollisuus onnistua

Sertifioinnin käyneet muutosammattilaiset ovat kertoneet, että uuden osaamisensa avulla he kykenevät tukemaan muutosten onnistumista systemaattisella mallilla ja auttamaan organisaatiota tunnistamaan muutoksen inhimillisen puolen merkityksen. 

Muutosammattilaisten suosikit

Prosci on tutkinut, mitkä ovat osallistujien mielestä muutosjohtamiskoulutuksen tärkeimmät ja hyödyllisimmät sisällöt. Osallistujien suosikkeja ovat:

 • Muutosjohtamisen suunnitelmat. Konkreettisten toimenpidesuunnitelmien fokus on tavallisesti viestinnässä, koulutuksissa ja muutosvastarinnan hallinnassa.
 • ADKAR-malli. Henkilökohtaisen muutoksen malli on avain muutoksen johtamiseen myös koko organisaation tasolla. Malli on yksinkertainen, oivalluttava ja käytännönläheinen. 
 • Metodologia. Proscin muutosjohtamisen metodologia on maailman eniten käytetty ja perustuu alan Best Practice -tutkimukseen. Sitä pidetään jopa alan standardina.
 • Työkalut. Niihin kuuluvat myös muutoksen analysointiin ja ennakointiin käytettävät työkalut kuten valmiusarvioinnit, vaikutusarvioinnit ja sidosryhmäanalyysit.
 • Muutosjohtamisen periaatteet. Koulutus sisältää yleiskatsauksen siihen, mitä nykyaikainen muutosjohtaminen on, miksi se on tärkeää ja mitkä psykologiset periaatteet sitä ohjaavat.

Ketkä tarvitsevat muutosjohtamistaitoja?

Muutosjohtamisen osaaminen on tarpeellista johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille, jotka ovat vastuussa muutoshankkeiden läpiviennistä tai organisaation muutoskyvykkyyden kehittämisestä. Koulutukseen osallistuvien tyypillisiä rooleja ovat esimerkiksi:

 • Muutoksesta vastuullinen johtaja ja asiantuntija
 • Projektipäällikkö ja -johtaja
 • IT-päällikkö ja -johtaja
 • Projektiryhmän jäsen
 • Kehityspäällikkö ja -johtaja
 • HR-johtaja, -päällikkö ja -asiantuntija

Kuinka tulla muutosammattilaiseksi?

Kolmipäiväinen Muutosjohtamisen Prosci-sertifiointiohjelma antaa käyttöösi muutoshankkeiden läpivientiin tarvittavat tiedot, taidot ja työkalut. Ohjelman aikana osallistujat työstävät omaa muutoshankettaan ja soveltavat näin muutosjohtamisen metodologioita suoraan käytäntöön. Koulutuksen päätteeksi osallistujilla on mukanaan muutosjohtamisen strategia ja suunnitelmat, joka auttavat muutoksen tehokkaassa johtamisessa ja muutosprojektin tulosten saavuttamisessa.

Seuraavat avoimet koulutukset

Teppo Kolehmainen

Muutoskonsultti

045 670 0508
teppo.kolehmainen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Artikkelit