10 oppia korona-ajan strategiatyöstä

Monessa yrityksessä on viime aikoina varmasti pohdittu uuden normaalin käsitettä. Vaikka hetken tuntui, että kartta oli ylösalaisin, eteenpäin mentiin sumussa ja kompassikin oli hukassa, maailma ei loppunutkaan koronaan, vaan pikemminkin päinvastoin. Olisiko uusi normaali ennemminkin seuraava askel?

Tämän ja viime vuoden aikana näimme useilla asiakkaillamme tarpeen kirkastaa suuntaa ja kääntää kasvu ja kartta oikein päin. Tätä työtä sekä ohjanneena että seuranneena, teimme muutamia huomioita siitä, miten parhaat organisaatiot toimivat strategiatyöskentelyssä.

Strategiatyöskentelyn 10 käskyä

1. Pysähdy. Mielellään usean pysäkin taktiikalla. Kun pysähtyy ja antaa keskustelulle ja ajattelulle aikaa, tapahtuu jotakin taianomaista: johtoryhmän koheesio kasvaa, käsitteet ja tavoitteet synkronoituvat ja ymmärrys lisääntyy.

2. Erota nykyhetki ja tulevaisuus. Kun strategiatyön jakaa selkeästi osiin, se antaa tilaa nykytila-analyysille, haaveilulle ja iteroinnille, eivätkä teemat rajoita ajattelua tai unelmointia. Nykytilan, visioinnin ja hankkeistuksen vaiheet kannattaa jakaa eri päiville, jolloin jää aikaa ajattelulle, keskusteluille ja valintojen arvioinnille.

3. Uskalla unelmoida. Abrakadabra on muinainen sana, joka tarkoittaa ”luon sanoillani”. Kun unelmista puhuu ääneen ja on samalla vastaanottavainen muiden ideoille, organisaation kunnianhimo kasvaa ja innovaatiotaso nousee. Ääneen unelmointi on ensimmäinen askel kohti unelmien toteutumista. Liian moni yritys on ankkuroitunut nykytilaansa, rajoitteisiinsa ja pelkoihinsa, ja on siksi valmis vain pieniin muutoksiin. Pienillä muutoksilla kuitenkin saavutetaan vain pieniä asioita.

4. Viesti jatkuvasti ja vaikuttavasti. Parhaat yritykset viestivät strategiasta ennen sen suunnittelua, suunnittelun aikana ja sen jälkeen. Ihmisten osallistaminen strategian eri osa-alueisiin; nykytilan ymmärtämiseen, painopisteiden valintaan, sanoituksiin ja hankkeisiin, saa aikaan vahvaa sitoutumista tekemiseen. Strategian täytyy olla kuin innostava matka ja toimia kutsuhuutona tulevaisuuteen.

5. Uskalla poistaa. Strategia on valintoja ja poisvalintoja. Moni unohtaa poisvalinnat ja epäonnistuu, koska tekemistä on liikaa ja resursseja liian vähän. Omia ideoita täytyy pystyä poistamaan, jotta voi keskittyä olennaisimpiin tavoitteisiin.

Viiden pysähdyksen strategiatyöskentelyn prosessi

Strategia

6. Hankkeista viisaasti. Parhaat yritykset osaavat tunnistaa ja jakaa hankkeet 100 päivän ja 1000 päivän aikajanalle, tavoitteellistaa, vastuuttaa, resursoida ja mitata (huom: tavoite kuvaa tuotettavia hyötyjä ja edistystä, mittari numeerista edistystä – mittari ei ole tavoite!). Parhaat yritykset myös priorisoivat hankkeita kiireellisyys-vaikuttavuus -suhteessa, sekä resursoivat ne oikein. Iso osa strategiasta vaatii uutta tekemistä, tekemisen muutosta tai uuden osaamisen tai tekemisen omaksumista. Parhaat yritykset ymmärtävät resursoida oikein osana investointia ja asettavat parhaat kyvykkyydet vastaamaan parhaista kasvumahdollisuuksista, esimerkiksi hyödyntämällä OKR- ja MWB-malleja.

7. Johda muutosta. Muutosjohtaminen on sekä muutoksen inhimillisen puolen, että prosessin johtamista. Muutosjohtaminen kannattaa aloittaa samanaikaisesti strategisen suunnittelun kanssa, jotta ymmärtää ihmisten kyvykkyyden ja halukkuuden muutokseen, tunnistaa pääviestit ja tukee strategiatyöryhmää tärkeimpien viestien läpiviemisessä tehokkaasti ja innostavasti. Muutosjohtamiseen kuuluu myös muutosvastarinnan tunnistaminen ja esimiesten tukeminen muutoksen varhaisessa vaiheessa.

8. Mittaa. Jos et mittaa, arvaat. Jos arvaat, osumatarkkuus häviää. Parhaat yritykset käyttävät tarpeeksi aikaa datan keräämiseen ja asiakaskokemuksen ja kulttuurin mittaukseen. Ne ymmärtävät, mitä asiakkaat toivovat yritykseltä ja minkälaisesta kulttuurisesta tilasta organisaatio ponnistaa.

9. Jousta. Strategia ei ole kiveen hakattu dokumentti, vaan joustava ja ajassa elävä suunnitelma. Ympäristö elää, siksi myös strategian täytyy elää, hengittää ja päivittyä. Parhaat yritykset seuraavat strategian etenemistä kuukausittain ja vaihtavat tarpeen mukaan tavoitteiden painoarvoa ja hankkeiden järjestystä.

10. Kiteytä & visualisoi. Parhaat yritykset osaavat kiteyttää ja visualisoida strategian helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi, jolla se konkretisoituu ja kirkastuu yleisölleen. Tarinan kerronta ja visualisointi ovat vaikuttavia keinoja kuvailla tulevaisuutta ja askeleita sen saavuttamiseksi. Strategian visualisointi mahdollistaa sen käyttämisen jatkuvan viestinnän välineenä kaikille sidosryhmille.


Puhutaanko strategiatyöskentelystä?

Kiki Brandt-Tallqvist

Yritysmuotoilija, kulttuuri & strategia

040 576 9089
kiki.brandt@eezy.fi

Ota yhteyttä

Kalle Ruuskanen

Strategiajohtaja

050 511 9723
kalle.ruuskanen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Artikkelit