Mitä maailman laajin muutosjohtamisen tutkimus kertoo?

Prosci on muutosjohtamisen tutkimukseen ja kehittämiseen erikoistunut yritys, joka on tehnyt muutosjohtamisen tutkimusta jo yli 20 vuoden ajan. Tästä tutkimusdatasta on muodostunut maailman laajin tietopankki siitä, miksi, miten ja millä tuloksilla muutosjohtamista tehdään. Proscin vuonna 2022 julkaisemassa maailmanlaajuisessa muutosjohtamisen tutkimuksessa käsiteltiin seuraavia teemoja

  • mitä muutosjohtaminen on tänään
  • miten muutosjohtamista tehdään käytännössä
  • ketkä tekevät muutosjohtamista (eri roolit)
  • miten muutosjohtamista on sovellettu eri tilanteissa

Muutosjohtamisessa tärkeintä on kommunikaatio ja sponsorointi

Tutkimuksessa nousi esiin, että kommunikaation ja viestinnän rooli on tullut muutostilanteissa yhä tärkeämmäksi. Vuosien varrella muutoksen inhimillinen puoli on korostunut. On huomattu tarve tuoda muutosjohtamisen inhimillinen näkökulma osaksi yrityskulttuuria.

70 % tutkimukseen vastanneista on huomannut, että muutosjohtamisella on ollut erittäin merkittävä vaikutus ihmisten sitoutumiseen. Myönteinen vaikutus ei ole koskenut vain muutosprojektia, vaan se on näkynyt ihmisten sitoutumisessa koko organisaation tasolla.

70 % tutkimukseen vastanneista on huomannut, että muutosjohtamisella on ollut erittäin merkittävä vaikutus ihmisten sitoutumiseen.

Proscin tutkimuksessa huomattiin, että monissa yrityksissä muutoksen sponsorilla ei ole aikaa toteuttaa sponsorointia. Tulokset kuitenkin kertovat, että jos muutoksen sponsoroinnille ei ole aikaa, se hidastaa projektin etenemistä ja viestittää ihmisille, ettei projekti ole tärkeä. Yrityksissä tarvitaankin tukea muutoksen sponsoroinnille.

Hyväksi havaittu malli on, että nimetty muutospäällikkö auttaa sponsoria toteuttamaan ja aikatauluttamaan tarvittavat toimenpiteet. Lisäksi muutosagentit toteuttavat viestintää ja auttavat näin johtoa ja esihenkilöitä. Muutosagentit kertovat mistä muutoksessa on kyse, toimivat esimerkkinä ja koutsaavat henkilöstöä.

7 tärkeintä tekijää muutoksen onnistumisessa

1. Muutoksen sponsorointi ylimmän johdon ja muiden avainhenkilöiden toimesta

2. Systemaattinen malli muutokselle

3. Säännöllinen ja avoin viestintä

4. Ihmisten osallistaminen muutokseen

5. Organisaatiossa on muutosjohtamiseen nimetyt resurssit

6. Muutosjohtamisen ja projektijohtamisen yhteispeli

7. Keskijohdon sitoutuminen muutokseen

Muutosjohtamisessa täytyy huomioida organisaatiokulttuuri

Muutosjohtamisen maailmanlaajuisessa tutkimuksessa nousi esiin, että on tärkeää ymmärtää organisaatiokulttuurin rooli muutosjohtamisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kulttuureissa on isoja eroja eri organisaatioiden ja alueiden välillä. Jo Suomen sisällä on havaittavissa selkeitä eroavaisuuksia organisaatiokulttuureissa esimerkiksi Savon ja Varsinais-Suomen alueiden välillä.  

Muutosjohtamisen kautta organisaation inhimilliset tekijät saadaan huomioitua. Proscin maailmanlaajuiseen muutosjohtamisen tutkimukseen vastaajista vain 36 % oli ottanut muutosjohtamisen käyttöön heti muutosprojektin alussa. Kuitenkin 86 % vastaajista ottaisi seuraavassa muutosprojektissa muutosjohtamisen käyttöön heti projektin alussa.

Katso tästä tallenne Tuloksista käytäntöön – Maailman laajin muutosjohtamisen tutkimus -webinaarista, jossa muutosjohtamisen asiantuntija Teppo Kolehmainen käy läpi tärkeimmät nostot maailman laajimmasta muutosjohtamisen tutkimuksesta.

Eezy Flown Muutosjohtaminen Suomessa 2023 -tutkimuksen tulokset on julkaistu! Lataa raportti alta.

Jutellaanko lisää muutosjohtamisesta?

Teppo Kolehmainen

Muutoskonsultti

045 670 0508
teppo.kolehmainen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Lue lisää

Artikkelit