Employee survey as a driver of growth PeoplePower®

Research, develop, act

Employee survey as a driver of growth

Inspired, healthy and committed employees are prerequisites for your company’s success. An employee survey is a reliable way to find out the employee experience in your organisation. The PeoplePower® employee survey concept is based on a high-quality framework, expertise and modern survey technology. With Eezy Flow’s employee surveys, you can manage the employee experience based on researched data.

Satisfied employees are key to success

Research shows that a high level of employee engagement increases an organisation’s chances of success. When the employee experience is positive and the personnel feel that their work is meaningful and that the goals of their organisation are worth pursuing, they are ready to put in extra effort. This also typically enables a better customer experience.

We produce survey results that are put into practice

At the core of our PeoplePower® survey is the Engagement framework. With intelligent reporting technology, we produce engagement analyses up to the team level. In addition to an insightful analysis of the survey results, we provide support for the interpretation, efficient use and monitoring of the results for our key groups.

Our comprehensive external benchmarking data provide a deeper understanding of the success factors and development areas behind the employee experience. We award our most inspiring customer companies annually at the Finland’s most inspiring workplaces seminar. You can utilise the Finland’s most inspiring workplaces award in developing the organisation’s internal and external employer image.

Why?

 • Manage the employee experience based on researched data and develop the right things.
 • The PeoplePower® employee survey provides you with the expertise and research concept from the market leader in the industry.
 • High-quality framework and modern survey technology combined with Eezy Flow’s development expertise bring effectiveness to research.

For whom?

For companies that need:

 • Annual personnel experience monitoring for the whole organisation
 • To ensure progress towards the strategic goals
 • Help for supervisors to manage the working community.

Process for the employee survey

Employee Survey

Survey results in everyday life

 • From Results to Action workshop
 • From Results to Action digital training
 • Supervisor sparring discussions
 • Pulse surveys
 • SnapShot™ team surveys
 • Supervisor’s Tip Library
 • Facilitation expertise in team discussions

Employee survey – pay attention to these

 • Sufficient resources and sponsor support
 • Internal communications and engagement
 • Correct indicator questions
 • Use of external benchmark data for the interpretation of results.
 • Versatile support for the utilisation of results
 • Ability to utilise results and change management
 • The effectiveness of research through follow-up surveys

Digitan innostava henkilöstökokemus

”Henkilöstön sitoutuneisuus ja innostuneisuus näkyy myös asiakkaille päin. Asiakastyytyväisyys on kasvanut huomattavasti ja on korkealla tasolla.”

Vesa Tykkyläinen, CEO, Digita Oy

Lue case

Turun ammatti­korkeakoulun henkilöstötutkimus

”Henkilöstön tuntemuksen aikaansaaminen edellyttää, että kehittämiselle annetaan riittävästi aikaa. Tästä syystä vuosittain toteutettu henkilöstötutkimus on koettu meillä toimivaksi ratkaisuksi.”

Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu

Kuva: Antti Ala-Könni / Turun AMK

Lue case

HOK-Elannon työkykyjohtaminen

”Henkilöstötutkimukset – sopivien toimenpiteiden tukemana – parantavat omistautuneisuutta. Tämä vähentää poissaoloja ja tilapäisen työvoiman tarvetta merkittävästi ja johtaa näin huomattaviin säästöihin.”

Antero Levänen, henkilöstöjohtaja, HOK-Elanto

Lue case

Deltamarinin strategiatutkimus

”Strategiatutkimuksesta saadun tiedon pohjalta olemme nyt hioneet omaa strategiaviestintäämme ja pystyneet kohdentamaan sitä oikein.”

Jari Nurmi, hallintojohtaja, Deltamarin

More references

Ask for more!