Prosci-metodiikka

Kilpailuetua muutoksesta

Muutosjohtamisen metodi

Muutosjohtaminen on systemaattinen toimintatapa, jonka fokus on muutoksen inhimillisessä puolessa eli ihmisissä. Muutosjohtamisen tavoite on, että muutoksen kohteena oleva tiimi, yksikkö tai organisaatio hyväksyy, omaksuu ja ottaa käyttöön ne ratkaisut, jotka muutosprojekti tuottaa.

Muutosjohtamisella on ratkaiseva merkitys muutoksen onnistumiseen erityisesti, jos

  • kyseessä on must-win -hanke
  • projekti vaikuttaa siihen, miten ihmiset tekevät työtään
  • odotettavissa on muutosvastarintaa

Proscin tutkimus

Prosci on maailman johtava muutosjohtamisen asiantuntijaorganisaatio. Proscin käytännönläheiset ja helppokäyttöiset metodit ja työkalut tekevät muutosjohtamisesta systemaattista ja bisnestuloksiin tähtäävää. Kaiken keskiössä on Proscin tunnetuin osa: ADKAR, henkilökohtaisen muutoksen malli.

Eezy Flow on Proscin virallinen kumppani Suomessa. Hyödynnämme Proscin tutkimusdataa ja metodiikkaa asiakastyössämme sekä järjestämme sekä avoimia että yrityskohtaisia muutosjohtamisen Prosci-valmennuksia.

Lisäksi autamme yrityksiä kehittämään muutosjohtamisesta koko organisaation kattavan kompetenssin, jolla yrityksestä tulee muutosketterä ja kukoistava organisaatio.


Muutosjohtamisen kolme tasoa

Muutosjohtaminen auttaa valmistamaan, varustamaan ja tukemaan ihmiset onnistumaan muutoksessa aina yksilötasolta koko organisaation tasolle asti.

Henkilötaso

Henkilötason muutosjohtaminen hyödyntää psykologiaa ja neurotieteitä, jotta ymmärrämme, miten ihmiset kokevat muutoksen ja mitä he tarvitsevat siinä onnistumiseen. Proscin ADKAR® -malli on maailman eniten käytetty henkilökohtaisen muutoksen malli.

Projekti- ja hanketaso

Projekti-, hanke- tai ohjelmatasolla tehtävä muutosjohtaminen antaa askelmerkit muutoksen kohteena olevien ihmisten tukemiseen. Proscin tutkimusdata kertoo, että hankkeet, joissa sekä projekti- että muutosjohtaminen hoidetaan systemaattisesti onnistuvat muita projekteja paremmin.

Organisaatiotaso

Organisaation muutosjohtamiskyvykkyys on sen ketteryyden keskeinen osatekijä. Se tuottaa yritykselle kilpailuetua ja mukautumiskykyä. Kun muutosjohtaminen integroidaan organisaation rakenteisiin, prosesseihin, projekteihin, rooleihin ja osaamiseen, se ei enää ole henkilöriippuvaista ad hoc -tekemistä, vaan yrityksen strateginen kyvykkyys.


Miksi muutosta pitää johtaa?

Saavuta ihmisistä riippuvainen ROI

Yli 20 vuoden tutkimus osoittaa, että tehokas muutosjohtaminen lisää onnistumisen todennäköisyyttä. Organisaatiot ovat jatkuvasti uusien haasteiden edessä: digitalisaatio, kulttuurimuutokset, uudet liiketoimintamallit. Onnistumisen ratkaisee se, muuttavatko ihmiset todella ajatteluaan ja toimintaansa.

Muutosjohtamiskyvykkyyden kehittäminen auttaa

  • Parantamaan organisaation muutosketteryyttä
  • Toteuttamaan muutoksen hyödyt, ei vain projektin tuotokset
  • Saavuttamaan projekti-investoinnin ihmisistä riippuvaisin tuoton (ROI)

Lataa muutosjohtamisen opas

Why Building Change Capability is a Smart Investment

Miksi organisaation kannattaa panostaa muutoskyvykkyyteensä?

Ladattava opas avaa muutosjohtamisen maailmaa ja kuinka sinä voit vahvistaa oman organisaatiosi muutoskyvykkyyttä.

  • Kolme tapaa kehittää muutosjohtamistaan
  • Viisi ominaisuutta, jotka muutoskyvykäs organisaatio hallitsee
  • Kahdeksan strategista vahvuutta, joita muutoskyvykkäältä organisaatiolta löytyy

Proscin palvelumme

Asiakkaitamme

Liikkuva Suomi

Prosci tarjoaa mallin inhimillisen muutoksen johtamiseen ja se pätee niin työelämässä kuin henkilökohtaisella tasolla. Systemaattinen eteneminen auttaa hahmottamaan muutoksen vaihteita.

Antti Luukkanen
CEO, Liikkuva Suomi

Attendo

Proscin systemaattinen malli ottaa huomioon myös ihmisjohtajuuden. Pitkä historia osoittaa, että muutoksessa onnistutaan 6x todennäköisemmin Proscin mallin avulla.

Virpi Holmqvist
Liiketoimintajohtaja
Attendo Suomi

Fredman Group

”Projektia suunniteltaessa on yhtä tärkeää suunnitella ihmispuolen muutoksia, kuin projektin onnistuminen, jos haluaa päästä haluamiinsa tuloksiin.”

Marju Vroman
HR- ja vastuullisuuspäällikkö
Fredman Group

Nomentia

Proscissa on arvokasta sen konkreettisuus. Nyt meillä on keinoja, joiden avulla voimme käsitellä muutokseen liittyviä tunteita sekä vietyä muutosta läpi jokapäiväisessä työssä. Näin muutoksesta saadaan uhan sijaan mahdollisuus.

Ilse Manner
HR-johtaja, Nomentia

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Tai jätä viesti