PeoplePower® Metodi ja normistot

Kilpailuetuna ihmiset

PeoplePowerin metodi ja normistot

Henkilöstötutkimuksen tulosten vertailu kattavaan normiaineistoon mahdollistaa oikeat johtopäätökset. PeoplePower®-henkilöstötutkimuksessa organisaation saavuttamia tuloksia verrataan aina sopivimpaan vertailuaineistoon. Eezy Flown laajat, kansainväliset vertailuaineistot kattavat eri toimialoja ja organisaatiokokoja yrityksistä julkisorganisaatioihin sekä kunnallisista organisaatioista kolmanteen sektoriin.

Vastaajat arvioivat tutkimuksissa erityyppisiä kysymyksiä hyvin eri tavalla. On myös tyypillistä, että eri aloilla työskentelevät vastaavat kysymyksiin eri näkökulmista. Myös vastaajien arvioit eri maissa vaihtelevat huomattavasti. Tulosten peilaaminen relevantteihin vertailunormeihin antaa luotettavaa tietoa muun muassa siitä, missä asioissa henkilöstö on tyytyväisempää kuin vastaavassa vertailuaineistossa keskimäärin, ja missä asioissa henkilöstö on tavanomaista kriittisempää. Lisäksi vertailuaineisto auttaa hahmottamaan sitä, mikä on organisaation kokonaistulos verrattuna muihin vastaavanlaisiin organisaatioihin.


Normit kertovat, paljonko on paljon

Kansainväliset maa- ja aluenormit auttavat suhteuttamaan henkilöstötutkimuksen tuloksia kulttuurillisiin eroihin. PeoplePowerin normiaineisto on peräisin Eezy Flown toteuttamista henkilöstötutkimuksista,  ja se on yksi Euroopan laajimmista omistautuneisuustutkimusten aineistoista. Eezy Flown normitietokanta muodostaa luotettavan viitekehyksen ja perustuu satojen tuhansien vastaajien vastauksiin, jotka ovat maailmanlaajuisesti tuhansista eri organisaatioista. Normitietokannan tietoja päivitetään vuosittain ottamalla mukaan uusimpien tutkimusten vastaukset ja poistamalla vanhimmat.

Maanormit

Uusia maanormeja julkaistaan, kun tietokannassa on vähintään 3000 vastaajaa viimeiseltä kuudelta vuodelta, ja vastaajia on vähintään kuudesta eri organisaatiosta. Isoista maista (esim. USA, Kiina ja Venäjä) minimimäärä on 5000 vastaajaa.

Euroopan maanormit:

Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Saksa
Hollanti
Tšekki
Puola
Iso-Britannia
Ranska
Espanja
Italia
Belgia
Venäjä
Liettua
Latvia
Viro
Ukraina

Muut maanormit:

USA
Kiina
Intia
Australia
Brasilia

Aluenormit

Maanormeja laajempia aluenormeja on kehitetty niitä maita varten, joista ei vielä ole maakohtaista normia. Näitä normeja voidaan käyttää myös organisaatioissa, jotka toimivat useassa maassa. Tarvittaessa voidaan räätälöidä myös asiakaskohtaisia yhdistelmänormeja.

Globaali normi 
Eurooppalainen normi 
Pohjoismaiden normi 
Baltian normi 
Itämeren alueen normi 
Itäisen Keski-Euroopan normi 
DACH-maiden normi 
Benelux-maiden normi 
Kaakkois-Aasian normi 
Latinalaisen Amerikan normi 
Pohjois-Amerikan normi

Toimialanormit

Toimialanormit mahdollistavat toiminnan vertailtavuuden omaan liiketoimintaympäristöön. Markkinajohtajana Eezy Flowlla on Suomen laajimmat toimialanormistot kattaen seuraavat alat:

Energia-ala
Teollisuus
Rahoitus- ja vakuutusala
ICT-ala
Kiinteistöala
Valtio-omisteiset organisaatiot
Elintarviketeollisuus
Kaupan ala
Rakennusala
Koulutusala

Henkilöstöryhmänormit

Kaikissa maa- ja aluenormeissa on perusnormisto:

  • yleisnormi, jossa on mukana tietokannan kaikki kyseisen normin vastaajat
  • henkilöstöryhmänormisto, jossa on eritelty työntekijä-, toimihenkilö- ja asiantuntijanormit

Johtoryhmien tulosten vertailuun on tarjolla myös globaali ylimmän johdon normi. Lisäksi useista maista voidaan tarjota myös erikseen esimiesnormi.

Digitan innostava henkilöstökokemus

”Henkilöstön sitoutuneisuus ja innostuneisuus näkyy myös asiakkaille päin. Asiakastyytyväisyys on kasvanut huomattavasti ja on korkealla tasolla.”

Vesa Tykkyläinen, CEO, Digita Oy

Lue case

Turun ammatti­korkeakoulun henkilöstötutkimus

”Henkilöstön tuntemuksen aikaansaaminen edellyttää, että kehittämiselle annetaan riittävästi aikaa. Tästä syystä vuosittain toteutettu henkilöstötutkimus on koettu meillä toimivaksi ratkaisuksi.”

Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu

Kuva: Antti Ala-Könni / Turun AMK

Lue case

HOK-Elannon työkykyjohtaminen

”Henkilöstötutkimukset – sopivien toimenpiteiden tukemana – parantavat omistautuneisuutta. Tämä vähentää poissaoloja ja tilapäisen työvoiman tarvetta merkittävästi ja johtaa näin huomattaviin säästöihin.”

Antero Levänen, henkilöstöjohtaja, HOK-Elanto

Lue case

Deltamarinin strategiatutkimus

”Strategiatutkimuksesta saadun tiedon pohjalta olemme nyt hioneet omaa strategiaviestintäämme ja pystyneet kohdentamaan sitä oikein.”

Jari Nurmi, hallintojohtaja, Deltamarin

Lue case

Henkilöstötutkimus Haaga-Helian strategisena mittarina

”Henkilöstötutkimus osallistavana prosessina on meille tärkeä askel muutosmatkallamme kohti tavoittelemaamme toimintakulttuuria, yhä yhteisöllisempää ja tuloksellisempaa Haaga-Heliaa.”

Hanna Ilmonen, henkilöstöjohtaja, Haaga-Helia

Lue case

Heräsikö kysyttävää?

Jarmo Ruohonen

Asiakkuusjohtaja

040 057 3194
jarmo.ruohonen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Seija Ursin-Mustajoki

Asiakkuusjohtaja

050 521 0893
seija.ursin@eezy.fi

Ota yhteyttä

Johanna Lehmus

Johtaja, Tutkimus & tieto

040 501 0844
johanna.lehmus@eezy.fi

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää?

Varaa aika alla olevasta kalenterista ja asiantuntijamme auttavat sinua.

Tai jätä viesti