PeoplePower® Tulosten hyödyntäminen

Kilpailuetuna ihmiset

Tutkimustulosten tehokas hyödyntäminen

Henkilöstötutkimusten teettämisestä ei ole apua, jos tuloksia ei osata hyödyntää tulevaisuuden kehitystyössä. Siksi PeoplePower®-henkilöstötutkimuspalveluun kuuluu olennaisena osana ratkaisukeskeinen tuki tulosten tulkintaan. Asiantuntijamme auttavat sinua tulosten analysoinnissa, tulkinnassa, hyödyntämisessä, kehittämistoimien muotoilussa sekä tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa. PeoplePower®-henkilöstötutkimus antaa sinulle syvempää ymmärrystä henkilöstökokemuksen menestystekijöistä ja kehittämisalueista.

Hyötyjen maksimointi

Tavoitteenamme on, että jokainen tutkimusinvestointi tuottaa maksimaalisen vaikuttavuuden ja liiketoimintahyödyn. Tämän varmistamiseksi meiltä löytyy palveluita tulosten hyödyntämiseen. Me autamme organisaation strategian, kulttuurin ja henkilöstökokemuksen yhteensovittamisessa.

 

KEHITTÄMISTYÖPAJAT 

Järjestämme kehittämistyöpajoja johtoryhmille ja esihenkilöille. Autamme priorisoimaan kehittämiskohteet strategialähtöisesti ja luomaan konkreettiset toimenpiteet henkilöstökokemuksen parantamiseksi.

HENKILÖKOHTAISET SPARRAUKSET

Tarjoamme sinulle henkilökohtaista valmennusta ja tukea muutosjohtamistilanteisiin. Ulkopuolinen, puolueeton reflektoija auttaa sinua suurten päätösten sekä haasteiden edessä.

PROSCIN METODIT

Hyödynnämme laajemmissa muutoshankkeissa myös Proscin muutosjohtamisen menetelmiä.
Ne auttavat sinua yhdistämään henkilöstötutkimuksen tulokset organisaation strategisiin tavoitteisiin henkilöstön tarpeet huomioiden.

Sujuva raportointi ja käyttöliittymä

Sujuva raportointi- ja vastausnäkymä auttaa tutkimuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten analysoinnissa. Cixtranet®- tutkimus- ja kehittämisalusta mahdollistaa monipuolisen datan hyödyntämisen organisaation kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.  

Moderni tutkimusalustamme on avainasemassa silloin, kun tarvitaan tarkkaa, faktoihin perustuvaa tietoa kehittämisen tueksi. Jatkuvasti kehittyvä Cixtranet®-alusta tarjoaa miellyttävän käyttökokemuksen; työkalut tutkimusten valmisteluun, vastaamiseen ja raportointiin sekä tulosten älykkääseen hyödyntämiseen.

Henkilöstötutkimusten keskustelukartta

Keskustelukartta on luomamme konreettinen työkalu, jonka avulla voi käsitellä yrityksen tai tiimien kehittämisen kannalta tärkeiksi nousseita aiheita. Sen voima perustuu osallistavaan keskusteluun. Menetelmä on hauska, tehokas, motivoiva ja huomioi myös erilaiset osallistujat.

Keskustelukartat räätälöidään aina organisaation ja sen tarpeiden mukaisesti. Esihenkilöt tai valitut työntekijät valmennetaan fasilitoimaan tilaisuudet, jolloin erillistä fasilitoijaa ei tarvita. Valmennuksessa saatte kaiken sen tiedon, jonka avulla valjastatte keskustelukartan vastaukset avuksi tulevaisuuden kehitystyöhön.

Haluatko tietää lisää keskustelukartasta? Ole meihin yhteydessä, niin kerromme lisää.


Palvelumme henkilöstötutkimuksen tueksi

Strategiat & konseptit

Kokeneet asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat innovatiivisia, vaikuttavia strategioita ja konsepteja, jotka tukevat asiakkaiden liiketoiminnan kasvua sekä kilpailukykyä.

Johtaminen & valmennukset

Valmennamme esihenkilöitä ja työntekijöitä keskittyen mm. henkilökohtaiseen kasvuun, laadukkaaseen esihenkilötyöhön, johtoryhmiin, asiakaskokemukseen ja kulttuuriin.

Muutosjohtaminen

Autamme toteuttamaan onnistuneita muutoshankkeita, jotka edellyttävät muutosjohtamisen osaamista, viestintää ja vaikuttamista. Valmennamme vuosittain satoja muutosjohtamisen ammattilaisia.

Digitan innostava henkilöstökokemus

”Henkilöstön sitoutuneisuus ja innostuneisuus näkyy myös asiakkaille päin. Asiakastyytyväisyys on kasvanut huomattavasti ja on korkealla tasolla.”

Vesa Tykkyläinen, CEO, Digita Oy

Lue case

Turun ammatti­korkeakoulun henkilöstötutkimus

”Henkilöstön tuntemuksen aikaansaaminen edellyttää, että kehittämiselle annetaan riittävästi aikaa. Tästä syystä vuosittain toteutettu henkilöstötutkimus on koettu meillä toimivaksi ratkaisuksi.”

Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu

Kuva: Antti Ala-Könni / Turun AMK

Lue case

HOK-Elannon työkykyjohtaminen

”Henkilöstötutkimukset – sopivien toimenpiteiden tukemana – parantavat omistautuneisuutta. Tämä vähentää poissaoloja ja tilapäisen työvoiman tarvetta merkittävästi ja johtaa näin huomattaviin säästöihin.”

Antero Levänen, henkilöstöjohtaja, HOK-Elanto

Lue case

Deltamarinin strategiatutkimus

”Strategiatutkimuksesta saadun tiedon pohjalta olemme nyt hioneet omaa strategiaviestintäämme ja pystyneet kohdentamaan sitä oikein.”

Jari Nurmi, hallintojohtaja, Deltamarin

Lue case

Henkilöstötutkimus Haaga-Helian strategisena mittarina

”Henkilöstötutkimus osallistavana prosessina on meille tärkeä askel muutosmatkallamme kohti tavoittelemaamme toimintakulttuuria, yhä yhteisöllisempää ja tuloksellisempaa Haaga-Heliaa.”

Hanna Ilmonen, henkilöstöjohtaja, Haaga-Helia

Lue case

Ota yhteyttä, me kerromme lisää!

Jarmo Ruohonen

Asiakkuusjohtaja

040 057 3194
jarmo.ruohonen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Seija Ursin-Mustajoki

Asiakkuusjohtaja

050 521 0893
seija.ursin@eezy.fi

Ota yhteyttä

Johanna Lehmus

Johtaja, Tutkimus & tieto

040 501 0844
johanna.lehmus@eezy.fi

Ota yhteyttä

Tai jätä viesti