Lataa: Henkilöstökokemus Suomessa 2024 -tutkimusraportti

Käsissämme on valtava massa tietoa henkilöstökokemuksesta ja johtamisen tilasta viimeisen 10 vuoden ajalta. Jo yli 1 000 000 työntekijää on arvioinut omaa työtään, tiimikokemustaan, lähijohtamista ja organisaatiotaan Eezy Flown henkilöstökokemuksen ja johtamisen tutkimuksissa. Teimme syväsukelluksen dataan ja nostimme tutkimusraporttiin viisi ilmiötä, joihin haluamme suomalaiset johtajat nyt havahduttaa.   Miltä näyttää suomalainen työelämä vuonna 2024? Henkilöstökokemuksen

Lataa: Henkilöstökokemus Suomessa -tutkimusraportti

Turbulentit ajat ja globaalit kriisitilat ovat aiheuttaneet yrityksille ja organisaatioille uudenlaisia sopeutumis- ja muutostarpeita. Henkilöstö on venynyt ja löytänyt uusia tapoja säästää, auttaa, innovoida ja varmistaa yhtiön jatkuvuus. Mutta kuinka ihmiset voivat kaiken tämän keskellä? Eezy Flow Oy tutkii vuosittain noin 200 000 työntekijän kokemuksia työelämästä eri mittareiden ja tutkimusten kautta. Tutkimuksiin osallistuu vastaajia suomalaisista ja

Lehdistötiedote: Innostavimpien työpaikkojen menestysresepti löytyy yrityksen avoimuudesta

Vuosi 2022 oli epävarmuuden ja muutosten aikaa myös monilla suomalaisilla työpaikoilla. Henkilöstön innostamiseen eivät enää riitä oman työn tai tiimin onnistuminen, työpaikan me-henki tai hyvä esihenkilötyö. Ratkaisevaa on, että asiat ovat kunnossa sisäisesti; päätöksenteko on selkeää, tavoitteet kirkkaat ja byrokratia matalaa. Avoimuus ja inhimillisyys läpileikkaavat organisaation kulttuuria.  Tulokset käyvät ilmi Eezy Flow Oy:n asiakkailtaan keräämästä PeoplePower®-

Tutkimus: Suomalainen johtajapersoona ja työntekijöiden odotukset 2022

Eezy Flow tutki syyskuussa 2022 suomalaisten kokemuksia työpaikkojensa johtajista: Millaisena suomalaiset johtajat koetaan persoonina? Millaista ilmapiiriä ja tunnekokemusta he luovat organisaatioihinsa? Millainen on ideaalinen johtaja persoonana? Millaista tunnejohtamista johtajilta odotetaan juuri nyt? Valtakunnallisesti suomalaisia edustavalla otoksella toteutettuun ValueScout-tutkimukseen Suomalainen johtajapersoona ja työntekijöiden odotukset 2022 vastasi yhteensä tuhat 18–69-vuotiasta suomalaista Bilendin kuluttajapaneelista. Kysymykset koskivat organisaatioiden ylintä

Henkilöstötutkimuksen tuloksista kehityshankkeiksi

Tärkein osa henkilöstötutkimuksen toteuttamista on tulosten hyödyntäminen ja kehittämisen seuranta. Henkilöstötutkimuksen vaikuttavuutta voidaan parantaa merkittävästi kehittämistyöpajoilla, joissa tulokset muotoillaan toimenpiteiksi yhdessä tekemällä.  Henkilöstötutkimusten tuloksissa nousee usein esiin se, että henkilöstö kaipaa enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa yksikkönsä toiminnan kehittämiseen. Tutkimuksen jälkeen toteutettavat työpajat ovat oivallinen keino osallistaa ihmiset yhteisten asioiden kehittämiseen. Pienryhmäkeskusteluissa kaikkien ääni saadaan kuuluviin ja

Tekoälyohjattua johtamista

Johtamisen tueksi on pitkään kaivattu dataa, mutta raakadata itsessään vain hukuttaa lukijan alleen. On vaikeaa tietää, paljonko on paljon ja kuinka kääntää data johtamisteoiksi tai integroida se osaksi arjen johtamismalleja. Eräs asiakkaamme totesi, että hänellä on 200 kehityskohteen lista pöydällään, mutta mistä hän voi tietää, mitkä viisi niistä on vaikutuksiltaan merkittävimmät. Aloitimme Eezy Flown tekoälyohjelman

Mitä tekoäly voi löytää henkilöstötutkimuksesta?

Mitä lisätietoa tekoäly voi löytää PeoplePower-henkilöstötutkimuksen tuloksista ja kuinka sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnan avainlukujen ennustamisessa? Tätä lähdimme selvittämään yhteistyössä tekoälypohjaisten ratkaisujen toteuttamiseen keskittyneen Alt-Companyn kanssa kesällä 2021. Ensivaiheen aineistona käytettiin Eezy-konsernin omia henkilöstötutkimuksen tuloksia syksyltä 2020 (391 vastaajaa), henkilöstön vaihtuvuustietoja sekä muita liiketoiminnan avainlukuja. Kaikki tiedot ovat anonymisoituja, eli niitä ei voi johtaa yksilöihin. RoX-kaava

Henkilöstötutkimuksen laadukas vertailuaineisto

Tulosten vertailu normiaineistoon mahdollistaa oikeat johtopäätökset.Vastaajat arvioivat tutkimuksissa erityyppisiä kysymyksiä hyvin eri tavalla. Henkilöstötutkimuksissa on lisäksi tyypillistä, että erityyppistä työtä tekevät vastaavat kysymyksiin eri näkökulmista. Niin ikään vastaajien arvioit eri maissa vaihtelevat huomattavasti. PeoplePower®-henkilöstötutkimuksessa organisaation saavuttamia tuloksia verrataan aina sopivimpaan vertailuaineistoon. Kysymyskohtaisten tulosten peilaaminen vertailunormeihin estää väärien johtopäätösten tekemisen, kun niitä verrataan saman tyyppisten vastaajaryhmien keskimääräisiin